1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 373 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Istandsettig av M/K Vally
12.02.02
... fikk innvilget kr. 45.000 til istandsetting av det verneverdige fartøyet M/K "Vally" 3YWP.
les mer>>P 361 Sollerudstranda skole - "Dyrafjeld" eks "Anna Kristina" - restaurering
05.12.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til reparasjon og restaurering av skoleskipet "Anna Kristina" ved Sollerud skole.
les mer>>P 360 D/S Skibladner - Oplandske Dampskibsselskap
05.12.01
... fikk innvilget kr. 223.320 til kjøp av nye og forskriftsmessige redningsvester til DS Skibladner.
les mer>>P 357 Stiftelsen Anna Rogde - master
18.10.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til kjøp av nye master.
les mer>>P 352 Kystlaget Terje Vigen
28.08.01
... fikk innvilget kr. 33.000 til nye redningsvester.
les mer>>P 337 Stiftelsen S/S Pontos
30.05.01
... fikk 30. mai 2001 innvilget kr. 40.000 til kjøp av ny redningsflåte.
les mer>>P 331 Nordhordland Veteranbåtlag - D/S Oster - restaurering
30.05.01
... ble innvilget kr. 100.000 til fullføring av restaureringsarbeider på D/S Oster.
les mer>>P 308 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Istandsetting av M/K "Vally"
05.02.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til istandsetting av det verneverdige fartøyet M/K "Vally" 3YWP.
les mer>>P 307 Stiftelsen M/K "Andholmen"
05.02.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til fullføring av restaurering av M/K "Andholmen"
les mer>>P 303 Skonnerten Svanen - Ny motor
05.02.01
... fikk 5. februar 2001 innvilget kr. 110.000 i støtte til ny motor og montering av denne i skonnerten "Svanen".
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss