1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2096 Stiftelsen Notnaustet i Norddal - Rearasjon av et grindbygget notnaust til oppbevaring av båter
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 32.500 til reparasjon av et grindbygget notnaust til oppbevaring av båter
les mer>>P 2095 Kirkens Bymisjon Oslo - Samtaletilbud for barn og unge i Oslo
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til Kirkens Bymisjons samtaletilbud for barn og unge i Oslo - Robust i 2014
les mer>>P 2094 Museum Nord - Eiere: Tordis, Even, og John-Magnus Johnsen - Restaurering av Tuva - fase 2
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av Tuva - Fase 2
les mer>>P 2093 Milena Miccoli - Restaurering av tak på våningshuset ved Solberg Nedre
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til Delprosjekt 1 - Restaurering av taket på våningshuset ved Solberg Nedre
les mer>>P 2092 Trondheim befalsforening - Restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4
les mer>>P 2128 Stiftelsen Christian Radich - Sikkerhetsrelaterte arbeider
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikkerhetsarbeider i forbindelse med verkstedoppholdet for Christian Radich
les mer>>P 2126 Ålen Bygdemuseums Venneforening - Istandsetting av Langlandstuggu
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av Langlandstuggu
les mer>>P 2125 Stiftelsen VGS kvartal 27 - Sikringsskap
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til oppdatering av sikringsskap samt til innstallering av en brannalarmsentral ved Stiftelsen VGS kvartal 27
les mer>>P 2123 Norsk Maritimt Museum - Sikringsprosjekt fase II
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikringsprosjekt fase II ved Norsk Maritimt Museum
les mer>>P 2091 Solheimdsdalen Grendelag - Nytt liv for gammelt skolehus i Solheimsdalen
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 58.000 til foring og oppmuring av pipe samt til møllbehandling av det gamle skolehuset i Solheimsdalen
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss