1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 122 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - brannvarsling
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 150.000 til brannvarsling-/sprinklerinstallasjon på Maursund Hovedgård i Skjervøy Kommune.
les mer>>P 118 Brekkeparken
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 325.000 til brannsikring av fløyene på Brekke Hovedgård.
les mer>>P 120 MaritaStiftelsen - Offensiv overfor skoleverket
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 380.000 til drift og offensiv overfor skoleverket.
les mer>>P 117 Røde Kors - Storebrand
01.07.98
... fikk på styremøte 1. juli 1998 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>Skadevernprisen 1997 - Skade- og miljøvern
27.05.98
... ble på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 27. mai 1998 tildelt Stiftelsen Utladalen naturhus med kr. 100.000.
les mer>>P 115 MOT - Fellesforstått ansvarlighet
26.05.98
... fikk på styremøtet 26. mai 1998 innvilget kr. 700.000 til prosjektet "Fellesforstått ansvarlighet".
les mer>>P 114 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 39.139 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 116 Ulefos Hovedgaard - Sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 121.500 til sikringstiltak.
les mer>>P 113 Stiftelsen Bårdshaug Herregård
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 350.000 til brannsikring av bygningen.
les mer>>P 112 Henie Onstad Kunstsenter - Brann og sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget tilsammen kr. 276.000 til brann- og sikringstiltak.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss