1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3905 Sørlistøa Fløtermuseum - Restaurering av vugge for MS Trysilknut
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3906 Stiftelsen Sætre Gård - Reparasjon av fukt og istandsetting av piper
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 42.250 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3378 Stiftelsen Sætre Gård - Luftavfukter
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 21.238 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3907 Camilla og Bjarte Haugsvær - Restaurering av melkebrønn på Tertnesflaten
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3908 Norges Fiskarlag - Restaurering av Dreyergården i Henningsvær
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3912 Terje og Inger Smith - RS Liv - Oppussing av stormast og røstjern
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3914 Vestnorsk kulturakademi - Bygging av smie
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3915 Stift. Gamle Helgeland - Nødvendige sertifikater
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 408.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3917 Nord-Fron Røde Kors - avd. Skåbu/Espedalen Røde Kors - Snøskuter/ATV
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3919 Jon Arne Bye - Renovering av Bysetra i Kanken
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss