1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3776 Norsk Billedhoggerforening - Brannsikring av Villa Furulund
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3775 Østfoldmuseene, avd. Storedal Kultursenter - Totalrestaurering av lydskulpturen «Ode til lyset»
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3773 Anno Museum AS - avd. Domkirkeodden - Istandsetting av taket på Storhamarlåven
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3770 Tom Vidar Brynildsen - Restaurering av Vestigaarden - Drengestua på Melvoll
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3779 Vegårshei bygdetun - Julius Grasåsens Samlinger - Reparasjon av råteskadet på tak på Det Kvite Bygget
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3804 Kirkens SOS i Møre og Romsdal - Annonsering og informasjon, samt utstyr i forbindelse med etablering av SOS-chat på Søre Sunnmøre

05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3825 Gurid Aga Askeland – Skifertak på bolighus på Utne
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3824 Rannveig Vonheim og Ivar Seip – Bevaring av fjøset på Aaseng i Brønnøy
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3820 Norsk Fiskeværsmuseum på Å, avd. i Museum Nord - Brannsikringstiltak
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3819 Ole Jacob Bjørnebye – Restaurering av øvre stabburet på Sjurderud Gård
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss