1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2428 Strand kirkelige fellesråd - Nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på vernede bygninger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til et nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på Strand kirke
les mer>>P 2392 Marit og Jo Olav Kvarberg - Restaurering av våningshuset på Odde
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av det gamle våningshuset på Odde
les mer>>P 2385 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim - Prosjekt Frivillig Nadheim
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Prosjekt Frivillige - Nadheim
les mer>>P 2390 Åsne Sunniva Søreide - Restaurering av stabburet i rekketunet i Færevåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av stabbur i rekketunet Færevåg
les mer>>P 2427 Mandal kommune - Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
les mer>>P 2384 Stift. Gamle Stamsund - Utbedring av brannfarlige ovner
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2426 Einar Steenersen - Restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til 1.trinn - restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
les mer>>P 2388 Ulefos Hovedgaard - Restaurering av fasader
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til restaurering av fasadene på Ulefos Hovedgaard
les mer>>P 2383 Johan Randahl - Drenering ved Orkanger stasjon
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til drenering ved Orkanger stasjon
les mer>>P 2425 Berg Velforening - Restaurering av Ulvinghuset i Nordland
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Ulvinghuset
les mer>>Totalt 2793 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss