1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 236 Norsk Hermetikkmuseum - Innbrudd- og røykvarslingsalarm
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000, innvilget kr. 50.000 til innbruddsalarm og røykvarslingsanlegg.
les mer>>P 2365 Erling Segelstad - Istandsetting av sel på Segelstadsetra i Fåvang
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til istandsetting av sel på Segelstadsetra i Fåvang
les mer>>P 2364 Erling Segelstad - Istandsetting av låve på Segelstadsetra i Fåvang
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av låve på Segelstadsetra i Fåvang
les mer>>P 2363 Eiendomsinvest Trøndelag A/S - Rekonstruksjon av fasade av Kirkegata 26 i Levanger
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket rekonstruksjon av fasade
les mer>>P 2362 Gifstad Grendelag - Skifte av elanlegg
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skifte av elanlegg ved Gifstad Grendelag
les mer>>P 2361 Randsfjordmuseene AS - Restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
les mer>>P 2360 Sverre og Cathrine Gulbrandsen-Dahl - Gjennoppreising av Mettestua
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket gjenreising av Mettestua
les mer>>P 235 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring i hovedbygningen
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000 innvilget kr. 1.000.000 til brannsikringsanlegg i hovedbygningen på Borgestad Gård.
les mer>>P 2359 Herøy Kirkelige fellesråd - Brannslokkeanlegg i Herøy kirke
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket brannslokkeanlegg i Herøy kirke
les mer>>P 2357 A/L Speidernes Hus - Omlegging av tak på Speidernes Hus i Ålesund
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket omlegging av taket på Speidernes Hus i Ålesund
les mer>>Totalt 2958 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss