1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6104 Laksevåg Kulturhistoriske Forening får økonomisk støtte til Flytting av skolehus fra 1851 på Laksevåg
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6102 Stift. Norsk Kulturarv får økonomisk støtte til «Ta et tak» 2020/21
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 7.500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 60 For Fangers Pårørende - "Løslatelse og tilbakeføring"
05.06.96
... fikk på styremøte 5. juni 1996 innvilget kr. 225.000, kr. 75.000 pr. år i 3 år, i støtte til prosjektet "Løslatelse og tilbakeføring til samfunnet.
les mer>>P 609 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF - En plass i samfunnet
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 732.839 til prosjektet "En plass i samfunnet - også for meg" for 2005.
les mer>>P 6098 Anno Museum – Avd. Domkirkeodden får økonomisk støtte til Oppgradering av brannvarslingsanlegg.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 172.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6097 Stiftelsen Kulturkvartalet får økonomisk støtte til Adgangskontroll m.m. på Jugendstilsenteret og KUBE
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 384.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6096 Helgeland Museum får økonomisk støtte til Sikring av Kirkebua på Hemnesberget.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 48.505 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6095 Stiftelsen Midt-Troms Museum får økonomisk støtte til Restaurering av Fossmostua
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6092 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til Jording etter skader pga lynnedslag ved Sæteren Gård
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6091 Stift. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til Etablering av redningsleidere
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 71.008 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss