1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4349 Metodistkirken i Norge får økonomisk støtte til brannsikring av Metodistkirken på Grünerløkka
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4348 Roar Eckermann får økonomisk støtte til istandsetting av seterhus på Lilleøyen
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4347 Kjersti Marie Ellewsen får økonomisk støtte til tilbakeføring av fasade/ytterdør på Thilo Schoder-huset
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 15.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4346 Stiftelsen Nordisk Bibelmuseum får økonomisk støtte til befuktningsanlegg
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4345 Stiftelsen Nordlandsmuseet får økonomisk støtte til utskifting av eldre brannsentral ved Meløy bygdemuseum
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4344 Gloppen Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til oppretting av Gamle Gimmestad kirke
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4343 Vest-Agder-museet får økonomisk støtte til restaurering av stabbur ved Kristiansand Museum
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4342 Hustad Sogelag får økonomisk støtte til restaurering av naust i Brevikbukta
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4340 Fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg får økonomisk støtte til utbedring av brann, lenser og navigasjonssystem ved M/S Gamle Nyborg
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 433 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Gateprest
12.02.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til gatepreststilling i Stavanger.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss