1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1825 Kirkens Bymisjon Haugalandet - prosjekt Pedalen Sykkelverksted
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av lokaler samt til sykler og hjelmer og diverse utstyr til butikken i forbindelse med Pedalen Sykkelverksted
les mer>>P 1842 Mental Helse Sør-Trøndelag - videreføring av prosjektet: Voksen, men ung
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 260.000 til videreføring av prosjektet: Voksen, men ung
les mer>>P 1824 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen -Lillehammer - sikringstiltak
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til oppgradering av innbrudds sentralen og presentasjonssystemet for kameraovervåking på Maihaugen
les mer>>P 1841 Seilskøyteklubben Colin Archer - Eier Terje og Inger smith - istandsetting av dekk og nytt ror på R/S 5 Liv
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av dekk og nytt ror på R/S 5 Liv
les mer>>P 1840 NIKU - forsknings- og utviklingsprosjekt
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til videreføring av et forsknings- og utviklingsprosjekt: Torvtak - en levende, men krevende tekkemåte
les mer>>P 1839 Walaker Hotell - overrisling av tingstova og Galleri Walaker 300
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til overrisling av Tingstova og galleri Walaker 300
les mer>>P 1838 Kirkens Bymisjon Oslo - adv. A. senteret - Prosjekt "studie av kjennetegn for vellykket behandling"
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 190.809 til prosjektet "Studie av kjennetegn for vellykket behandling"
les mer>>P 1837 Sørum Gård Rehabiliteringssenter - VW Caravelle
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til kjøå av en VW Caravelle - en 8-9 seters bil
les mer>>P 1836 Stiftelsen Romsdalsmuseet - Friluftsavdelingen i Molde - Brannvarsling
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 153.000 til fornying av brannvarslingsanlegg ved friluftsavdelingen i Molde
les mer>>P 1823 Kystkulturprosjektet Alia - fornyelse av elektrisk anlegg på M/K Alia
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring og fornyelse av det elektriske anlegget på M/K Alia
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss