1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1120 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Jørstadsjøkaia
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 25.000 til oppgradering av Jørstadsjøkaia på Ytterøy.
les mer>>P 1121 Kirkens SOS i Oslo - rekruttering av nye frivillige
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 50.000 til rekruttering av nye frivillige.
les mer>>P 1122 Kirkens Bymisjon Bodø - Prosjekt "God morgen - god dag"
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 25.000 til kjøp av utstyr for fysisk aktivitet i forbindelse med prosjekt ”God morgen – god dag”.
les mer>>P 1123 Skåtøy Vel - brannpumpe
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 20.000 til kjøp av ny brannpumpe.
les mer>>P 1124 Stiftelsen Krigsveteranenes Minne - brannvarsling Kronstad Hovedgård
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 44.544 til utskifting av brannvarslingsanlegg ved Kronstad Hovedgård
les mer>>P 1125 Børter Gård DA - brannvarsling
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 75.000 til brannvarslingsanlegg ved Børter Gård.
les mer>>P 1126 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2009
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 30.000 til arrangering av en bygningsverndag 13. September 2009 på Vøienvolden gård.
les mer>>P 1127 Nordre Follo Brannvesen IKS - overflateredningsutstyr
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 50.000 til overflateredningsutstyr ved Enebakk brannstasjon.
les mer>>P 1128 Grevrusten v/Knut Arild Teigum - eetablering av mur
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget . 20.000 til restaurering og reetablering av tørrsteinsmur ved ”Øvre Lykkja” ved Grevrusten i Vågå kommune.
les mer>>P 1129 Røde Kors - Sandnes Hjelpekorps - Mannskapsbil
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til ny mannskapsbil for Sandnes Røde Kors.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss