1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2033 Oddbjørn Bertheussen - Renovering av Gamle Grand Hotell i Vardø
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til renovering av vinduene i første etasje på Gamle Grand Hotell i Vardø
les mer>>P 2032 Ragnar Trohjell - Gjenreising av Toskedalsstova
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ghenreising av Toskedalsstova
les mer>>P 2030 Lofotmuseet - Renovering av tak og piper på Storvågen Søndre
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til renovering av tak og pipe på Storvågen Søndre
les mer>>P 2029 Museet Midt IKS - Avd. Kystmuseet Nord-Trøndelag - Brannsikringstiltak i Bryggene
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til brannsikringstiltak i Bryggene
les mer>>P 2027 Salten veteranbåtlag - Istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utgifter på istandsetting av svinerygger og spanetopper på M/S Blomøy
les mer>>P 2026 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 135.000 til brannsikringstilltak ved Stranges Stiftelse
les mer>>P 2025 Haldenkanalen Sluseturer AS - 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til økonomisk støtte til 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014
les mer>>P 2024 Julegave 2013 - MaritaStiftelsen
13.12.13
... ...fikk på styremøtet 5. desember 2013 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1980 Oppegård Røde Kors Hjelpekorps - Redningsbil for trekk av snøscooterambulanse
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til redningsbil for trekk av snøscooterambulanse
les mer>>P 1979 Volda Røde Kors Hjelpekorps - Beredskapsbil
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til en beredskapsbil
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss