1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2009 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Restaurering av den gamle gartneribygningen ved Smedstua på Lade
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 373.997 til istandsetting av Smedstua på Lade
les mer>>P 2008 Borettslaget Helgesens gate 24 - Brannsikringstiltak
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannsikringstiltak i Helgesens gate 24
les mer>>P 2007 Stift. Glasslåven Granavollen - Ombygging av verneverdig 1880-talls låve
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ombygging av verneverdig 1880-talls låve ved Søsterkirkene på Granavollen
les mer>>P 2005 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Grønnegata 12 i Tromsø - Brannvarsling og rehabilitering
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannvarsling og til rehabilitering av Grønnegata 12 i Tromsø
les mer>>P 2003 Gunnhild Eik - Istandsetting av piper på Teien Gård
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av piper for tilkobling av ovner på Teien Gård.
les mer>>P 2000 Sameiet Lillegården - Istandsetting av skorsteinspiper
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av skorsteinspiper på hovedhuset ved Lillegården
les mer>>P 1999 Hemne Kirkelig Fellesråd - Montering av brannalarm i Vinje kirke
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brannalarm i Vinje kirke
les mer>>P 1997 Julie Sørby og John Slettetveit - Restaurering av gamlestova på Rokoskogen
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 øremerket peis og pipe
les mer>>P 1992 Ål bygdemuseum - Brann og tyverisikring
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til brann- og tyverisikring ved adv. Ål bygdemuseum
les mer>>P 2023 Jubileumsgave til Statsraad Lehmkuhl - Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
05.12.13
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 5. desember 2013 tildelt kr. 100.000 i jubileumsgave som ble delt ut med en sjekk av styreleder Paul Manger på jubileumsfesten 11. januar 2014
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss