1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1876 Handelsstedet Tåvær - El. anlegg og piper
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket montering og utstyr til oppgradering av elektrisk anlegg samt rehabilitering av 3 piper for generell brannsikring av hovedbygningen på Handelsstedet Tåvær
les mer>>P 1877 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Garasje
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 111.000 til prosjekt varm garasje som kan bli brukt til lager, parkering og tørking av utstyr
les mer>>P 1878 Hardanger Fartøyvernsenter - M/K Vikingen - Motor
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av historisk motor i M/K Vikingen
les mer>>P 1879 Sunnmøre Museum - Middelaldermuseet - Asbestsanering
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket sanering av asbestplater samt etablering av ny rømningvei
les mer>>P 1881 Norsk narkotikapolitiforening - Prosjekt "Bry deg-si nei til narkotika"
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til profilering og trykksaker i f.b.m. prosjektet "Bry deg-si nei til narkotika"
les mer>>P 1882 Stiftelsen Austafjord Mølle - El.anlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 øremerket nytt opplegg for elektrisk anlegg inkl. inntak/skap, samt 10.000 til ny brannalarm, brannslokkere og merking
les mer>>P 1883 Kirkens SOS Møre og Romsdal - SOS-chat
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 63.000 øremerket bærbare pc`er med program og installasjon, samt til 6 stk. stoler
les mer>>P 479 Henie Onstad Kunstsenter - Premiesamling
27.08.03
... Fikk på styremøte 27. august 2003 innvilget kr. 850.000 til sikring av premiesamlingen
les mer>>P 901 Kristiansand museum - Laboratorieinnredning
12.02.08
... Fikk på styremøte 12. feburar 2008 i Stiftelsen Uni kr. 52.450 til laboratorieinnredning for museets nye konserveringsverksted
les mer>>P 1885 Sokndal Kommune - Montering av brannslanger
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til montering av brannslanger i h.h.t delprosjektet.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss