1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1282 Stiftelsen WayBack Kristiansand - trebåt
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget: kr. 200.000 til en trebåt for WayBack Kristiansand.
les mer>>P 1281 Røde Kors - Svelvik Hjelpekorps – Redningsbåt.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til kjøp av redningsbåt.
les mer>>P 1280 Jubileumsgave til Norges Svømmeforbund
24.08.10
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 24. august 2010 tildelt kr. 100.000 i jubileumsgave.
les mer>>P 1274 Fossesholm Herregård - Avfukteranlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til avfukteranlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 1273 WayBack Trondheim - Oppstart.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget 100.000 til økonomisk støtte til oppstart av Stiftelsen WayBack i Trondheim.
les mer>>P 1268 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Brann og sikring.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til brann- og innbruddsalarm på Hamarøy Bygdetun og Hamsun Skole.
les mer>>P 1272 Redningsselskapet - ny redningsskøyte - RS UNI Kragerø
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 4.250.000 til ny redningsskøyte i Kragerø/Langesund området, ferdig utstyrt.
les mer>>P 1267 Bårstuggu / Krogsgården BA - restaurering.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 165.000 til restaurering av Bårstuggu, en drengestue med mastue ved Krogsgården natur- og kulturtun.
les mer>>P 1271 Borettslaget Seilduksgata 10 A-B - brannsikring.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til installering av sprinkleranlegg i trapperom i Seilduksgata 10 A-B.
les mer>>P 1266 Eikholt, Nasjonalt ressurssenter for døvblinde - varslingsanlegg
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til nytt varslingsanlegg v ed Eikholt.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss