1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 152 Østfoldmuseene, avd. Kystmuseet Hvaler
25.03.99
... fikk på styremøte 25. mars 1999 innvilget kr. 50.000 til fremføring av vann, i forbindelse med brannsikring, til museet.
les mer>>P 1529 Saltens Dampskibsselskab AS - Reparering av manøvreringssystemet på M/S Gamle Salten
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til reparering av manøvreringssystemet på M/S Gamle Salten
les mer>>P 1528 D/S Turisten AS - utbedring til drift
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av pålegg fra Sjøfartsdirektoratet for å holde D/S Turisten i drift på Haldenvassdraget
les mer>>P 1527 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Sprinkleranlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 222.000 til sprinkleranlegg i Hammerbygningen og Stykkboden ved Næs Jernverkmuseum
les mer>>P 1526 Sameiet Vestre Voksen Gård - brannvarslingsanlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brannvarslingsanlegg ved Vestre Voksen gård
les mer>>P 1525 Olaf Engvig - Restaureringskomiteen for slepebåten Oscarsborg - elektrisk anlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk anlegg i forbindelse med istandsetting av slepebåten Oscarsborg etter dokkvelt
les mer>>P 1524 Østerhaug Gård - utbedring av tak og takrenner
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til utbedring av tak og takrenner på Østerhaug Gård
les mer>>P 1523 Christian Sulheim - innstallering av brannvarslingsanlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innstallering av brannvarslingsanlegg i forbindelse med restaurering av driftsbygningen på Uppigard Sulheim
les mer>>P 1522 Sjømilitære Samfund - ombygging av sprinkleranlegg
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket ombygging av sprinkleranlegg i forbindelse med rehabilitering av "Kongesalen"
les mer>>P 1521 - Stiftelsen MS Hindholmen - utbedring av skade i maskinen
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av skade i maskinen på MS Hindholmen
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss