1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3267 - Bjørn Stalheim – Omlegging av skifertak på våningshuset på Stalheim
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3268 - Markus Andersen – Utbedring av tak og kledning over potetkjelleren på Søndre Vister Gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3270 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Brannsikring av Blylagveien 90
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 71.706 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3271 - Nord-Troms Museum - Restaurering av Holmenes Sjøsamiske Gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3272 Solveig Ugulen – Utbedring av taket på Villa Strandheim i Balestrand
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3274 Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold - «Dialog for trygghet»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3277 Stiftelsen Ormelid gard - Herberget/Øvstestovo - Restaurering
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3278 Anne Marte Høvås – Restaurering av det gamle våningshuset på gården Nedre Der Vest
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3279 Ove Haugen – Restaurering av sel på langstøl i Nørre Smådalen
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3281 Røros Røde Kors Hjelpekorps - Bil
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss