1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1663 Kluftebakken 6 - branndør
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 øremerket branndør i Kluftebakken 6
les mer>>P 1662 Stiftelsen Uthaugsgården - reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedlån
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedbygningen
les mer>>P 1661 Kystlaget Trondhjem - M/F Gamle Stoksundferja - strakstiltak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til strakstiltak for tekking av dekket på M/F Gamle Stoksundferja
les mer>>P 1660 Vågå Historielag - Jutulheim Bygdamuseum - Brannalarmanlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til nytt brannalarmanlegg ved Jutulheimen bygdemuseum
les mer>>P 165 Hamar kommune
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 110.000 til brann- og tyverisikring av forfatteren Rolf Jacobsens siste bosted.
les mer>>P 1659 Skolehuset ved Auglandsvannet - reparasjon av tak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til å reparere taket på det gamle skolehuset fra 1891
les mer>>P 1658 Nærøyfjordens Verdsarvpark/Eier: Ellen M.G Selland - kvernhus
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av kvernhus på garden Selland
les mer>>P 164 Follo Museum - Restaurering av trebåter
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget tilsammen kr. 68.000 til restaurering av båter og til reparasjon av museumshavn.
les mer>>P 163 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Automatisk adgangskontroll
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 300.000 til automatisk adgangskontroll på Maihaugen.
les mer>>P 162 Rallarmuseet på Finse
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 50.000 til 3. byggetrinn i etablering av et dokumentasjonssenter for Bergensbanen i østre lokomotivstall på Finse.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss