1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2596 Anne Margrethe Nygaard Smith og Svein Magne Nygaard - Oppgradering av utstyr til sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til oppgradering av utstyr for sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
les mer>>P 2597 Linda og Trygve Syslag - Restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet.

les mer>>P 2599 Salten veteranbåtlag - Reparasjon av kjøl en på M/S Blomøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>P 2601 Stift. Edvard Munchs Atelier - Brann og tyverisikring
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 385.000 til brann- og tyverisikring av Edvard Munchs Atelier på Ekely
les mer>>P 2600 Lillesand Røde Kors - Ny båt
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>P 2598 Langevåg Røde Kors Hjelpekorps - Ny ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av ny ATV
les mer>>P 2604 Østre Aker og Haugerud sokn - Utbedring av kirkestallen ved Østre Aker kirke
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til utbedring av kirkestallen ved Østre Aker Kirke
les mer>>P 2606 Marit Ingstad - Istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre
les mer>>P 2607 Stift. Kløckers HUs - Arendal Bymuseum - Utskifting av brannalarmanlegg
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av brannalarmanlegg ved Kløckers Hus i Arendal
les mer>>P 2609 Leksvik Historie- og Museumslag/ eier. Stift. Leksvikmuseet - Konserveringsarbeid på Ner-Killingberg
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 38.169 til konserveringsarbeid på Ner-Killingberg
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss