1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 289 Sandviksboder Kystkultursenter AS - Brannsikringstiltak
06.12.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til restfinansiering av brannsikringstiltak.
les mer>>P 279 Stiftelsen Barn og Krig
06.12.00
... fikk i 2000 innvilget kr. 75.000 til utarbeidelse av brosjyrer og presentasjoner og ytterligere kr. 18.823 til trykking av brosjyrer og brevpapir i 2001.

les mer>>P 274 Kirkens Bymisjon Vestfold - Gruppetilbud for ungdom
11.11.00
... fikk på styremøtet 11. november 2000 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 273 Trygg Trafikk
11.11.00
... fikk innvilget kr. 300.000 til utvikling av klubbkonseptet "Barnas Trafikklubb"
les mer>>P 277 Kontaktsenteret/Stiftelsen Skien Diakonale Senter
11.11.00
... fikk innvilget kr. 1 mill. til videreutvikling av natthjem samt kr. 400.000 til drift.
les mer>>P 276 Evangeliehusets Omsorgsenter
11.11.00
... fikk innvilget kr. 600.000 til drift av omsorgsenteret i Jernbanegt. 5.
les mer>>P 275 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Sikringstiltak
11.11.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 269 Stiftelsen Christian Radich - Ferdigstilling
25.09.00
... fikk innvilget kr. 1.550.000 til ferdigstilling av restaureringsprosjekt.
les mer>>P 272 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Juvåsen
25.09.00
... fikk innvilget kr. 1,5 mill. til kjøp av Juvåsen til inntaks/motivasjon og utredningssenter for hele landet.
les mer>>P 271 Bellona - Rapporten Sikring av atomavfall i Nordvest-Russland
25.09.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til rapporten "Sikring av atomavfall i Nordvest-Russland.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss