1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 131 Mjøsmuseet AS - avd. Friluftsmuseet Stenberg - Brann og tyveri
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 300.000 til installering av brann- og tyverialarm i friluftsmuseet.
les mer>>P 132 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sikringstiltak
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 500.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 130 Stiftelsen Christian Radich - Restaurering
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 1 mill. til restaurering av skoleskipet "Christian Radich".
les mer>>P 129 Norges Livredningsselskap
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 125.500 til livredningsundervisning for alle førsteklasser i Norge.
les mer>>P 125 Storebrand, region Vest-Norge
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 300.000 til etterfylling av pulverapparater i forbindelse med brannvernundervisning på Vestlandsskolene.
les mer>>P 127 Nordfjord Folkemuseum
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 38.000 til nytt torvtak på Maritsstova.
les mer>>P 124 Abildsø Gård - CESAR-Centre for Environmental Studies and Resource Management
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 1,5 mill til brannvern og tyverisikring av Abildsø Gård.
les mer>>P 126 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget tilsammen kr. 250.000 i tilskudd - kr. 50.000 til BARM-prosjektet, kr. 50.000 til Romsås Nattkafe og kr. 150.000 til ettervern for tidligere innsatte.
les mer>>P 119 Ressurssenter for pakistanske barn
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 310.000 til informasjon og mobiliseringsarbeid i forbindelse med innvandrermiljø.
les mer>>P 123 Kirkens kontaktsenter for barn og unge
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 400.000 til drift av "V 13", ungdomsarbeid rettet mot tenåringer.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss