1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4110 Oslo Museum - Bymuseet får økonomisk støtte til et klimaregulert monter for ny utstilling
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 55.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 410 Stiftelsen Tollerodden - elektro og alarm
27.08.02
... fikk på styremøtet 27. august 2002 innvilget kr. 282.000 til elektro- og alarmanlegg ved Tollerodden, Kirkestredet 9.
les mer>>P 4109 Åkrehamn Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til utskifting av dekkplank på «Rimi 1»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4108 Kristian Nese Taxerås får økonomisk støtte til restaurering av snekkerverksted / bryggerhus i Barbulia
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4106 Bjørn Stalheim får økonomisk støtte til utskifting av kledning på våningshus
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4102 Feiring jernverks venner får økonomisk støtte til verneutstyr for gruverensk
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 40 Røde Kors - Storebrand
13.09.95
... fikk på styremøte 13. september 1995 innvilget kr. 450.000 for 1995 og kr. 400.000 for 1996 i støtte til ungdomsprosjekt mot vold og kriminalitet.
les mer>>P 409 Halden historiske Samlinger - Fredrikshald teater
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til brannsikring av kulissemagasinet ved Fredrikshald Teater.
les mer>>P 4099 Studieforbundet kultur og tradisjon får økonomisk støtte til kurs i fengsel samt fagsamling
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4098 Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til utskifting av stålplater for sikker drift
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss