1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3334 - Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18» - Administrasjon
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3333 - Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3332 - Knut Svanheld og Gunn Nyheim – Restaurering av steinsel på Nobbi
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3331 - Kystmuseet - avd. i Museene i Sør-Trøndelag - Reparasjoner på Shetlandsskøyta Vita
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 96.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3330 - Mathias Bergum – Restaurering av skifertak på Nordre Vangen gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3329 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Oppgradering av historisk museumsbåt - Vaaghals - for bruk til aktiviteter for barn i Oslo havn
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3328 - Norsk medisinstudentforening – Akuttmedisinsk Seminar i august 2017
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3324 - Kjerringøy handelssted - Restaurering av tapet og interiør i hovedhuset på Kjerringøy
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3321 - Kåre Westgård og Maria Westgård Fagervold – Reparasjoner ved Stubban i Orkdal
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3320 - Tone Woie Alstadheim og Håkon Alstadheim – Restaurering av inngangspartier på Alstadheim
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss