1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2046 Bjung Bygdatunlag - Vernebygg for børsabåten M/K Falken
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 bygging av vernehus for børsabåten M/K Falken
les mer>>P 2047 Veteranskipslaget Fjordabåten - Hjertestarter ombord i M/S Granvin
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.900 til innkjøp av hjertestarter ombord i M/S Granvin
les mer>>P 2048 Stiftelsen Sætre Gård - Brannsikringstiltak
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2050 Stavanger maritime museum - Ny motor på Anna af Sand
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ny motor på Anna af Sand
les mer>>P 2052 Torger Johan Trones - Restaurering av høylåve på Hemminghytt
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av høylåve på Hemminghytt
les mer>>P 2054 Dag Olav Ausland - Skifte av tak på Moensgården
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til skifta av tak på Moensgården
les mer>>P 2056 Mandal museum - Andorsengården - Sikringsprosjekt
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 26.000 til forprosjekt sikring av Andorsengården
les mer>>P 2057 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 2. prosjektår
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til prosjektet "Reflekterende familiesamtaler i fengsel"
les mer>>P 2058 Ryfylkemuseet - Restaureringsarbeid på Brødrene av Sand
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til restaureringsarbeid av råteskader av treverk på Brødrene av Sand
les mer>>P 2059 Volda Røde Kors - Drenering av Røde Kors Huset
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til drenering av Røde Kors Huset
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss