1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1194 Døves Menighet i Trondheim - brannsikring av Trondheim Døvekirke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 50.000 til brannsikring av Trondheim Døvekirke.
les mer>>P 1193 Kystmuseet i Sogn og Fjordane - ny alarmsentral ved Vågsberget.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til ny alarmsentral ved Vågsberget.
les mer>>P 1192 "Vik Kraftlag 2013" - Frivillig lag under stifting - restaurering av Refsdal Kraftstasjon fra 1913 - 1. delprosjekt.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til 1. delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913.
les mer>>P 1191 Kristiansand Katedralskole /Vest-Agder Fylkeskommune - bevaring historiske boksamling.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til bevaring av skolens historiske bokksamling ved å etablere montre.
les mer>>P 1190 Tuddal Høyfjellshotell AS - brannalarmanlegg.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til brannalarmanlegg ved Tuddal Høyfjellshotell.
les mer>>P 1177 Carlhøi Turisthotell - sikring av brannkrav.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.720 til utførelse av brannsikringskrav fra Trøgstad kommune.

les mer>>P 1176 Moen Trebåtbyggeri AS - istandsetting ava tak og sluse på båtbuene.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til istandsetting av tak og sluser ved Moen Trebåtbyggeri.

les mer>>P 1175 Vollene Gård / Spydeberg kommune - ny pipe på Ingastua.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 35.000 til utbedring av teglskorstein på Vollene Gård.
les mer>>P 1173 Norsk Folkehjelp Sanitet - Haugaland - ATV
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 78.000 til innkjøp av en ATV.

les mer>>P 1189 Anno Museum AS - (tidl.Hedmark fylkesmus.) - Avd. Museumssenteret Trysil/Engerdal - Restaurering av museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 150.000 til restaurering av Museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss