1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1472 A Kongsvoldtunets venneforening - sikring av taket på Erikstua
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av taket i Erikstua ved Kongsvoldtunet
les mer>>P 1473 A Lars Erik Støver - omlegging av skifertak på uthuset på Øygjerdet
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til omlegging av skifeertak på uthuset på Øygjerdet på Værnes
les mer>>P 1475 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - formsydd vinterpresenning
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til formsydd vinterpresenning for R/S 44 Idun
les mer>>P 1476 Stiftelsen Sætre Gård - (tidl. eiet av Bodil Riisberg) - Brannvarsling i våningshuset
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannvarsling i våningshuset Sætre Gård
les mer>>P 1477 A Solveig Halvorsen - istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
les mer>>P 1478 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Bergfløtt behandlingssenter - Utskifting av detektorer på pasientrom
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 117.400 til utskifting av detektorer på pasientrom ved Bergfløtt behandlingssenter i Lier
les mer>>P 1479 Stiftelsen Eidsfos Hovedgård - restaurering av Hvitesalen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til restaurering av Hvitesalen på Eidsfos Hovedgård
les mer>>P 1480 Grong Bygdemuseum - Grong kommune - Bergsmogården - Elektriske installasjoner.
28.10.11
...
fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 122.500 til dekning av utførte el. arbeider samt til tilbakeføring til orginalfarger innvendig på Bergsmolåna
les mer>>P 1481 Hjørdis Landa - utbedring av naust og notabu.
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utbedring av naust og notabu i Gloppevågen
les mer>>P 1482 Stiftelsen Svanhild - nye seil
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til nye seil for S/S Svanhild
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss