1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3189 Bedehusets venner - Kiberg bedehus - Tiltak mot lekkasjer
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3188 Astafjord Kystlag - M/K Folkvang - Nytt sikkerhetsutstyr

08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 92.175 til nytt sikkerhetsutstyr på M/K Folkvang
les mer>>P 3187 Carl-Fredrik Gylseth - Væreierboligen på Sakrisøy - Sprinkling
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sprinkling av Væreierboligen på Sakrisøy
les mer>>P 3186 Øyvind Hartberg – Restaurering av årestua ved Plassen på Vintervollen ved Røros
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3185 Stig Ueland Johansen - Skifte av vinduer på Østre Omdal
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3183 Lista Museum - Østhassel redningsstasjon - Restaurering
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til restaurering av Østhassel redningsstasjon
les mer>>P 3182 Stiftelsen M/K Andholmen - Utskifting av master og skrog-gjennomføringer
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utskifting av master og skrog-gjennomføringer på M/K Andholmen
les mer>>P 3180 Trondheim kunstmuseum - tak og fasadereparasjoner
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til tak og fasadereparasjoner
les mer>>P 317 Kirkens SOS i Buskerud - Forebygging av selvmord
26.03.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til kampanjen for forebygging av selvmord.
les mer>>P 3179 Torskangerpoll Musikklag - Istandsetting av Gravdal skole
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss