1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1666 Øygarden - rehabilitering av skorstein
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til rehabilitering av skorstein på Nørde stugu på Øygarden
les mer>>P 1665 Barthebrygga 8 - barokke vinduer
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av 6 orginale barokke vinduer
les mer>>P 1664 Elvevoldstua - restaurering av taket
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av taket på Elvevoldstua
les mer>>P 1684 Skadevernprisen for 2012 - Redd Barna i Norge
25.10.12
... ble i styremøte 25. oktober 2012 tildelt Redd Barna i Norge med kr. 1.000.000. Prisen ble overrakt Janne Raanes i f.b.m. Stiftelsen UNIs styremøte i desember.

les mer>>P 1663 Kluftebakken 6 - branndør
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 øremerket branndør i Kluftebakken 6
les mer>>P 1662 Stiftelsen Uthaugsgården - reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedlån
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket reparasjon av vinduer og kjellerluker på hovedbygningen
les mer>>P 1661 Kystlaget Trondhjem - M/F Gamle Stoksundferja - strakstiltak
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til strakstiltak for tekking av dekket på M/F Gamle Stoksundferja
les mer>>P 1660 Vågå Historielag - Jutulheim Bygdamuseum - Brannalarmanlegg
25.10.12
... fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til nytt brannalarmanlegg ved Jutulheimen bygdemuseum
les mer>>P 1625 Mjøsmuseet AS - avd. Friluftsmuseet Stenberg - Kulverter
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til restaurering av øvre og nedre kulvert i parken på amtmannsgarden Stenberg på Toten.
les mer>>P 1624 MOT - Signalbærer med MOT
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til prosjektet - Signalbærer med MOT.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss