1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3767 Valdresmusea AS - Spesialmontre i forbindelse med nye utstillingslokaler for Norsk institutt for bunad og folkedrakt sine samlinger i Valdres
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3768 Finn Olsen AS - Brannforebyggende tiltak til Selsøyvik Handelssted
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3769 Oslo Sjøskole - Kjøp av jolle
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3770 Tom Vidar Brynildsen - Restaurering av Vestigaarden - Drengestua på Melvoll
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3773 Domkirkeodden - Istandsetting av taket på Storhamarlåven
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3775 Østfoldmuseene, avd. Storedal Kultursenter - Totalrestaurering av lydskulpturen «Ode til lyset»
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3776 Norsk Billedhoggerforening - Brannsikring av Villa Furulund
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3777 Stiftelsen til ivaretagelse av Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane - Brannsikring
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3778 Generallunden Boligsameie - Hastetiltak på Stabburet og Dukkestuen etter tilbakeflytting
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3780 Anne S. Trolie – Istandsetting av enhetslåven på Roverud
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss