1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 186 Kirkens SOS i Oslo
23.08.99
... fikk innvilget kr. 320.000 til drift av Prosjekt Nettsamaritanere.
les mer>>P 184 Oslo Maritime Kulturvernsenter - sikkerh.gitter og brannslokningsapp.
23.08.99
... fikk innvilget kr. 48.000 til montering av sikkerhetsgitter og brannslokningsapparater.
les mer>>P 185 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskap
23.08.99
... fikk innvilget kr. 300.000 for år 2000 til drift av bofellesskap for mennesker som løslates etter mange år i fengsel.
les mer>>P 188 Anne-Margrethe Konow Lund
23.08.99
... fikk innvilget kr. 40.000 til utvendig maling av lyststedet "Sophiesminde".
les mer>>P 191 Baroniet Rosendal
23.08.99
... fikk innvilget kr. 34.660 til innkjøp av fajanse.
les mer>>P 189 Trondhjems Hospital
23.08.99
... fikk innvilget kr. 150.000 til antikvariske tilleggskostnader i forbindelse med restaurering av et av Trondheims eldste trehus.
les mer>>P 187 Ishavsmuseet Aarvak - Sprinklingsanlegg i Gråbuda
23.08.99
... fikk innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg i Gråbuda.
les mer>>P 183 Fredrikstad kommune - Gamlebyen
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring av bebyggelse i Gamlebygen i Fredrikstad.
les mer>>P 182 StjerneGruppen AS
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 300.000 til rehabilitering av rusmisbrukere.
les mer>>P 180 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 50.000 til BARM-prosjektet på Hamar, kr.50.000 til Romsås nattkafe og kr.100.000 til Steinkjer-prosjektet, et nytt etterverns- og oppfølgingssenter for tidligere innsatte.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss