1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1212 Teater NOR - brannvarsling og ledehus Gimle Forsamlingshus.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 170.000 øremerket brannvarsling og ledelys til gimle forsamlingshus i Stamsund.
les mer>>P 1213 Sameiet Lillegården - restaurering av bryggerhuset/låvebygget
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til istandsettelse og restaureering av bryggerhusett / låvebygget på Lillegården i Trondheim.
les mer>>P 1197 John Audun Hauge - Selma LCAA - Sikringsutstyr
08.02.10
... ... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget inntil kr. 40.250 til sikringsutstyr om bord i Selma.
les mer>>P 1198 Furnes Historielag - Langloftet på Tvet gård v/Peder Brenden
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 50.000 i økonomisk støtte til bevaring av langloftet på Tvet gård på Furnes i Ringsaker kommune.
les mer>>P 1199 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - redningsutstyr
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 40.000 til diverse redningsutstyr for MS Gamle Helgeland.
les mer>>P 1200 Rui-plassen v/Ivar og Lisette Haukelidsæter - restaurering
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 42.000 til restaurering av Rui-plassen
les mer>>P 1214 Grøseta - diverse sikringstiltak.
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 45.000 til diverse sikringstiltak på gården.
les mer>>P 1215 Støtt Brygge AS - Restaurering av Gammelbutikken
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering.
les mer>>P 1217 Aasjordbruket, også kalt Isdalsbrygga - restaurering av fiskebruk på Skrova.
20.04.10
... …fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering av tak, ytre vegger og vinduer ved verneverdig fiskebruk i Skrova.

les mer>>P 1218 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Brannsikring av Villa Kvernbakken
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 47.275 til brannsikring.

les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss