1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 82 Lågdalsmuseet - Glitre Hovedgård
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 57.000 til sikringstiltak på Glitre Hovedgård
les mer>>P 84 Lulesamisk senter - Tysfjord kommune
16.04.97
... fikk på styremøte 16. april 1997 innvilget kr. 50.000 til installering av et alarmanlegg m.m.
les mer>>P 79 Breidablikk - Sprinkling av låven
19.03.97
... fikk 19. mars 1997 innvilget kr. 100.000 til sprinkling av låven på Breidablikk.
les mer>>Sjøbu ved Østervåg i Stavanger v/Kåre Nilsen
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 100.000 til brannsikring av verneverdig sjøhus ved Østervåg i Stavanger.
les mer>>P 74 Stiftelsen Feylingsbua i Egersund
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 200.000 til installering av sprinkleranlegg i Feylingbua.
les mer>>P 75 Rogaland fylkeskommune - Jærmuseet
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til installering av et sprinkleranlegg i en av museets uthusbygninger.
les mer>>Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter - el.anlegg
15.01.97
... fikk 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til utskifting og reparasjon av det gamle elektriske anlegget.
les mer>>P 71 Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk
04.12.96
... fikk på styremøte 4. desember 1996 innvilget kr. 300.000 til brannsikring.
les mer>>P 70 Stiftelsen Nordmøre museum - Hjelkrembrygga
13.11.96
... fikk på styremøte 13. november 1996 innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak ved Hjelkrembrygga.
les mer>>P 59 Havråtunet - Brannsikring
28.10.96
... fikk i løpet av 1996 innvilget tilsammen kr. 1.250.000 til brannsikring av Havråtunet.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss