1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1163 Røde Kors - Tromsø - Prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling"
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling i Tromsø" i 2010

les mer>>P 1162 Portaasen - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til brann og sikring ved Portaasen
les mer>>P 1161 Stiftelsen Christian Radich - Hovedtavle
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 500.000 til ny hovedtavle om bord på Christian Radich.
les mer>>P 1160 Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling - Sprinkling av Stranges Stifelse
15.10.09
... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til sprinkleranlegg ved Stranges Stiftelse.
les mer>>P 115 MOT - Fellesforstått ansvarlighet
26.05.98
... fikk på styremøtet 26. mai 1998 innvilget kr. 700.000 til prosjektet "Fellesforstått ansvarlighet".
les mer>>P 1159 Stiftelsen Singsaker Studenterhjem - takrenner
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 175.000 til istandsetting av takrenner ved Singsaker Studenterhjem.
les mer>>P 1158 Skreien 1 - Freddy Larsen - sikkerhetsutstyr
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 180.045 til sikkerhetsuststyr for Skreien 1.
les mer>>P 1157 Sande gards- og grendemuseum - tak
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 150.000 til rehabilitering av taket på gammel driftsbygning samt til etablering av et grendemuseum.
les mer>>P 1156 Logen Teater / Selskapet Dene gode Hensikt - brannsikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Steiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 300.000 til brannsikring/sprinkling av Logen teater - Øvre Ole Bullspl. 6 i Bergen.
les mer>>P 1155 Forsvarsmuseet / Forsvaret - sikring
15.10.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til anskaffelse av nødvendige detektorer til utstillingsalarmsystemet ved Forsvarsmuseet i Oslo.
les mer>>Totalt 2992 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss