1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 46 Kongsberg Kirke - Glogerorgelet
16.01.96
... fikk på styremøte 16. januar 1996 innvilget kr. 200.000 til restaurering av Glocherorgelet i Kongsberg Kirke.
les mer>>P 37 Holmestrand Museum - Nils Kjærsgt. 4
06.12.95
... fikk på styremøte 6. desember 1994 innvilget kr. 40.000 i tilskudd til brann- og tyverisikring.
les mer>>P 44 Norsk Vasskraft- og Industristadmusem (tidl. Vestnorsk Industristadmuseum)
28.11.95
... fikk på styremøte 28. november 1995 innvilget kr. 130.000 til brann- og innbruddsikring.
les mer>>P 43 Byantikvaren i Oslo - Hovedøya
28.11.95
... fikk på styremøte 28. november 1995 innvilget kr. 1.300.000 til sikring av klosterruinen på Hovedøya.
les mer>>P 36 Holmsbu kirke - alarm/røykvarslingsanlegg pluss overspenningsvern
18.10.95
... fikk på styremøte 6. desember 1994 innvilget kr. 16.897 til alarm/røykvarslingsanlegg for Holmsbu kirke og fikk i tillegg på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 4.800 til montering av overspenningsvern,
les mer>>P 42 Fossesholm Herregård - Sikring av låven
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 150.000 til sikringstiltak av gammel låve
les mer>>P 41 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård -sprinkleranlegg
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 450.975 til sprinkleranlegg på Maursund Handelsgård i Skjervøy kommune.
les mer>>P 40 Røde Kors - Storebrand
13.09.95
... fikk på styremøte 13. september 1995 innvilget kr. 450.000 for 1995 og kr. 400.000 for 1996 i støtte til ungdomsprosjekt mot vold og kriminalitet.
les mer>>P 38 Henrik Ibsen Museum - Venstøp
17.01.95
... fikk på styremøte 17. januar 1995 innvilget kr. 380.000 til sikring av Henrik Ibsens barndomshjem, Venstøp i Skien kommune
les mer>>P 32 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Sikring av Fiskekapellet
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 innvilget kr. 450.000 til sikring av Fiskekapellet.
les mer>>Totalt 2850 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss