1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1872-A Hjertedamer - Oppstart
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til kjøp av programvare, treningsdukke og til informasjon/brosjyrer for Hjertedamer
les mer>>P 1871-A Bjørn og Margit Landås - Futegarden Alværn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 76.00 til utbedring av skorsteinene ved Futgarden Alværn
les mer>>P 1868-A Holt Omsorgsbolig - Tandemsykkel
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til kjøp av tandemsykkel for beboere med fysiske og psykiske lidelser samt rusproblematikk
les mer>>P 1866-A Solveig Halvorsen - Møllebygningen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av møllebygningen ved Tøråsen dammen
les mer>>P 1865 Åse-Lill Lundberg - Hellandhuset
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av drengestova til Hellandhuset på Nyhaugen på Fjøsanger.
les mer>>P 1864-A Sodefjed Forsamlingshus - Nytt elektrisk anlegg
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til nytt elektrisk anlegg ved Sodefjed Forsamlingshus
les mer>>P 1862-A Dagali og Skurdalen menighetsråd - "Leggestad`n" - Omlegging av tak og restaurering
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til omlegging av skifertak på portal, samt til restaurering og oppbygging av steingard ved "Leggestad`n" i Dagali
les mer>>P 1861 Sulitjelma gruvemuseum - Brann og innbruddsalarm
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Sulitjelma Gruvemuseum
les mer>>P 1860 Gildeskål kirkested - Brann og innbruddsalarm
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Gildeskål kirkested
les mer>>P 1883 Kirkens SOS Møre og Romsdal - SOS-chat
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 63.000 øremerket bærbare pc`er med program og installasjon, samt til 6 stk. stoler
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss