1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 9931-A Marhaug og Botn Sanitetsforening - Omlegging av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av tak på "Skolebakken".
les mer>>P 9930-A Freddy Larsen - Skreien 1 - Livbeltekasser
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til livbeltekasser på dekk for Skreien 1.
les mer>>P 9929 Anno Museum AS - avd. Migrasjonsmuseet - Sikring
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 16.000 til sikring
les mer>>P 9927-A Per Bjørn Foros - Istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
les mer>>P 9926-A Holocaust senteret - LED-belysning
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 42.600 til omlegging til LED-belysning i utstillingsmontre
les mer>>P 9924 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - Sikkerhetsutstyr
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til at pålagt sikkerhetsutstyr for R/S 44 Idun fornyes/sertifiseres
les mer>>P 9965 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Innkjøp av motor til MOB-båt
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 118.700 til innkjøp av motor til MOB-båt for Statsraa Lehmkuhl
les mer>>P 9923-A Roar Eckermann - Istandsetting av kårbolig
18.04.13
... fikk på styremøte 18. aril 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til antikvarisk istandsetting av kårbolig på Lilleøyen Nedre, øremerket innvendige paneler, listverk og dører
les mer>>P 9964 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Inergen Slokkeanlegg
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til automatisk Inergen slokkeanlegg for Th. Kittelsensmuseet ved Koboltgruvene
les mer>>P 9963 Notodden kommune - Restaurering av stovebygningen på Øvre Tubaas
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering for derved å redde stovebygningen på Øvre Tubaas
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss