1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2833 Matsentralen Oslo - Videreutvikling av Matsentralen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket videreutvikling av Matsentralen i 2016
les mer>>P 2834 Foreningen Skonnerten Solrik - Rehabilitering av Skonnerten Solrik i Grimstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 283.000 øremerket propellblad og aksling, samt til Anticimex skadedyrkontroll
les mer>>P 2835 Norsk Transport AS - Transport og sikring av kontaktledningsvogn Rlm 16571.
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til transport og sikring av kontaktledningsvogn Rlm 16571
les mer>>P 2837 Ingrid og Axel Becker - Torvtak på låvebygningen ved Gamle Helset gård
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til torvtak på låven ved Gamle Helset gård
les mer>>P 2838 Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) - Ny utgave av "illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping"
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 178.750 til ny utgave av " Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping".
les mer>>P 2839 Stiftelsen Gamle Hovin - Bakerovn i kjeller
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket bakerovn i kjelleren
les mer>>P 2840 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordane - Sikring av grunnmur på Lisetbua i Kalvåg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til sikring av grunnmuren på Lisetbua i Kalvåg
les mer>>P 2841 Jorunn Eldegard - Skifertak på hovedhuset i Eldegarden
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av taket rundt arken på hovedhuset i Eldegarden
les mer>>P 2842 Visnes Hotell Stryn AS - Utbedring av sprinkleranlegg
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til utbedring av sprinkleranlegget ved Visnes Hotell i Stryn
les mer>>P 2846 Idd og Enningdalen Historielag - Diverse sikring av Gamle Prestebakke
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til diverse sikring ved Gamle Prestebakke
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss