1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1688 Kjartan Hjorteland - kvernhus og tilhørende tørkehus
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til total restaurering av både kvernhus og tilhørende tørkehus
les mer>>P 1687 Komitèen for vern av Basmo festning - toppdekke oppå muren
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til toppdekke oppå muren på Basmo festning
les mer>>P 1686 Abbi og Bjarne Vandeskog - pipe i Losgt. 34
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til utbedring av pipe i Losgt. 34 i Haugesund
les mer>>P 1685 Heidi FossheimÅrdal - Grindastova - restaurering
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Grindastova ved Jølstertunet
les mer>>P 1707 Julegave - Frelsesarmeen
06.12.12
... ...fikk på styremøtet 6. desember 2012 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1706 Saga Fjordcruice AS - M/S Hestøy - reparasjon
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ferdigrestaurering av styrbord side på M/S Hestøy
les mer>>P 1705 Roar Follestad - Fjordgata 32 - fullsprinkling
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til fullsprinkling av Fjordgata 32 i Trondheim
les mer>>P 1704 Redningsselskapet - ny redningsskøyte på Femunden - UNI Røros
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 1.250.000 til ny redningsskøyte i UNI klassen, på Femunden, UNI Røros
les mer>>P 1703 Røde Kors Hjelpekorsps / Trondheim - ambulanser
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kjøå av 2 stk. brukt ambulanser
les mer>>P 1702 Nils Grande - Froen Gård - pipe over tak
06.12.12
... fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av pipe over tak ved Froen Gård
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss