1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3266 - Saltens Dampskibsselskab - Bytte av rør på sentralkjelen på M/S Gamle Salten
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3265 - Indre Ofredal Vener - Istandsetting av oppgangsag ved anlegget i Indre Ofredal, Årdal kommune
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3262 - Steigen Kystlag - Prosjektet «Den gamle skipsleia»
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3261 - Einar Steenersen - Jyde-gården - Restaurering av fasader, vinduer og dører
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 325 Rissa kommune - Reins Kloster
23.03.01
... fikk innvilget kr. 300.000 til antikvarisk istandsetting av den gamle boligen ved Reins Kloster.
les mer>>P 3259 - Stiftelsen Ormelid gard - Restaurering av stabburet
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3257 - Jugendstilsenteret - Sikring og restaurering av klokke
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3256 - Ingrid Grøstad Johnson - Mo gamle prestegard - Restaurering av fjøstaket
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3255 - Grong kommune - Grong bygdamuseum - Bevaring av båtbyggeri- og båtbygger-tradisjoner
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3253 - Inger Berger Bjørneby – Restaurering av nedre stabbur på Sjurderud
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss