1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3212 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Sikringstiltak
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 231.893 til diverse sikringstiltak på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 3211 Varanger Samiske Museum - Kartlegging av privat gjenstandssamling – Helmer Losoas «Sjøsamiske samlinger»
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 kartlegging av Helmer Losoas «Sjøsamiske samlinger»
les mer>>P 3210 Olav og Liv Karin Stalheim - Restaurering av Tobakkshuset på Tufto
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 320 Vesterålsmuseet - Melbu Hovedgård
23.03.01
... fikk innvilget kr. 31.500 til brannvarslingsanlegg for Melbo Hovedgård.
les mer>>P 3209 Thorstein Jenssen og Inger-Anne Almestad - Restaurering av taket på Rønneberghuset på Larsnes
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3200 Stiftelsen Seter gård - Seter Mellom gård - Rehabilitering av ovner
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 319 Haugaland Busstrafikk
23.03.01
... fikk innvilget kr. 40.000 i støtte til prosjektet "Tryggere Skoleskyss"
les mer>>P 3199 - Astrid Ohnstad - Vangsgården Gjestgiveri - Restaurering av tegltaket
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av tegltaket på Vangsgården Gjestgiveri
les mer>>P 3197 Tranøy Kystlag - M/K Senjapynt - Utbedring av skade i baugen
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av skade i baugen på M/K Senjapynt
les mer>>P 3195 Leksvik Historie- og Museumslag - Ner-Killingberg - Nytt tak på låven
08.02.17
... fikk på styremøtet 8. februar 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt tak på låven ved Ner-Killingberg
les mer>>Totalt 2959 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss