1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3393 Skadevernprisen 2017 - Stiftelsen Organdonasjon
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Stiftelsen Organdonasjon Skadevernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3392 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Generatorsett og til elektriske arbeider
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.769.786 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3391 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Drift- og sikkerhetsutstyr for M/K Vally
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 34.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3390 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps - Snøscooter og redningspulk
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 338 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring og bevaring
30.05.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikring og bevaring av Koboltgruvene.
les mer>>P 3389 Smøla museum - Istandsetting av vegger på brygga i Sanden
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3388 Kjell Feigum – Istandsetting av fjøs og silo
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3387 Erdal skulehus – Sikring av pipe m.m.
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3386 Tore Tønnessen – Restaurering av sjøbu
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3384 Dramatikkens hus - HMS og brannsikring
18.10.17
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 126.650 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss