1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3748 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Sikkerhetsutstyr og vedlikehold av maskineri på skonnerten «Svanen» før seilingssesongen 2018

11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 147.075 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3747 Diakonhjemmet Sykehus - Tredemølle i forbindelse med etablering av aktivitetsmedisinsk senter
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3746 Frimurerlogene i Mo i Rana – Utvidelse av sprinkleranlegget i Tårnbygget
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 81.556 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3745 Gunnhild Volden og Tor Helge Storkaas – Vinduer og vindusrestaurering i våningshuset på gården Bergan
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3744 Stiftelsen M/S Arnafjord - Gjøre M/S Arnafjord seilingsklar
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3741 Hege Johanne Bordal – Restaurering av låven på Nedre Valdum
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 373 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Istandsettig av M/K Vally
12.02.02
... fikk innvilget kr. 45.000 til istandsetting av det verneverdige fartøyet M/K "Vally" 3YWP.
les mer>>P 3739 Østfoldmuseene, avd. Borgarsyssel museum - Restaurering av piper
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 96.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3738 Anne Kirsti Melhus – Restaurering av drengestue på Søndre Breen
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3737 Kjersti Linn og Sigve Andreas Hopland – Restaurering av kvernhuset på gården Ilkeland
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss