1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2578 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV for Drangedal Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>P 2580 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - Sikringstiltak på M/S Gamle Oksøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til å restaurere og re-sertifisere Mann Over Bord båt samt restaurere og re-sertifisere brannslukningsanlegget om bord i Gamle Oksøy
les mer>>P 2581 Sykkylven Røde Kors - Redningsbåre for terreng
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 41.000 til en redningsbåre på hjul for terreng
les mer>>P 2583 Sverresborg - Sikring av alarmsentraler
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 171.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2584 22B Kontaktsenter - Bokollektiv for vanskeligstilte ungdon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbetalt husleie i forbindelse med 22Bs boligprosjek
les mer>>P 2585 Lars Løge - Renovasjon av 35 meter høy pipe i Norderhovgata 4A
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til renovasjon av pipe i Norderhovgata 4A på Kampen i Oslo
les mer>>P 2586 Sissel Jøraas - Istandsetting av Ronglan Stasjon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Ronglan Stasjon
les mer>>P 2591 Norsk Reserveoffisersforbund, avd. Vestoppland - Istandsetting av hjemmefronthytta Bjønnhaugen
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket bygningsmessige arbeider i forbindelse med restaurering av Bjønnhaugen
les mer>>P 2594 Arne Unneland - Istandsetting av Gamleskulen på Unneland i Arna i Bergen
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Gamleskulen på Unneland
les mer>>P 2595 Sjøråk kystkulturforening - Istandsetting av MS Brannflu
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av MS Brannflu
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss