1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 214 Street Aid
14.01.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til anskaffelse av transportmiddel.
les mer>>P 2149 Heidal Hotel AS - Brannvarslingsanlegg
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brannvarslingsanlegg ved Heidal Hotel
les mer>>P 2144 Osterøy Museum - Restaurering av Geitreimsstova
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Geitreimsstova på Osterøy
les mer>>P 2142 Anners Lie - Restaurering av størhuset på Lie
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til restaurering av størhuset på Lie
les mer>>P 2141 Vågå Historielag - Vågå Prestegard - Restaurering av pipe og peis på eldhuset på Ullinsvin
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 47.000 til utbedring av peis, piper og bakerovn i eldhuset i Vågå Prestegård
les mer>>P 213 Aalesunds Museum - Fiskerimuseet - Sikring av Holmbua
14.01.00
... fikk innvilget kr. 405.000 til å foreta en fullstendig innvendig restaurering samt til sikring av Holmbua hvor Fiskerimuseet i Ålesund holder til.
les mer>>P 2139 Marit Strøm - Restaurering av tak på våningshuset på Låke
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av piper og tak
les mer>>P 2137 Moens Trebåtbyggeri AS - Brannsikring av arkivskap
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 91.000 til brannsikring av arkivskap for verdifulle arkiv etter båtbyggeriene på Moen
les mer>>P 2136 Thomas Dalsøren - Bevaring av Øyralåven i Luster
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til bevaring av Øyralåven i Luster
les mer>>P 2135 Åkrehamn Fartøyvernforening - Havarert spyle og lensepumpe for Rima 1
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til havarert spyle og lensepumpe for Rima
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss