1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3029 Sameiet Polarstar - Ishavsskuta Polarstar - Sikkerhets- og utstyrspakke
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3032 Jeanette Langaard – Hallingstad gård – Restaurering av størhus på Totenåsen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3033 Tore Naasen – Motippen 2 – Skifte av kledning og maling
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3034 Flekkefjord museum - Istandsetting av vinduer og overflatebehandling av gulv og trapper i Christoffer Beers hus
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3035 Anders og Line Heimvik – Restaurering av grindløe på Storholmen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3039 John Fiskvik - Rehabilitering av Fiskvikrokkdalsdammen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3041 Stiftelsen Uthaugsgården - Rensing og maling av stakittgjerde rundt snart 100 år gammel nyrenessansehage
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 32.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3044 Guttorm Gullsvåg - Opplæringsprosjekt i forbindelse med restaurering av Hansinestua på Vega
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3045 Erling Kleiveland – Askildneset - Restaurering av lakse¬giljer og overnattingshytte
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3048 Sauda Folkets Hus AS - Brannsikring
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss