1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1839 Walaker Hotell - overrisling av tingstova og Galleri Walaker 300
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til overrisling av Tingstova og galleri Walaker 300
les mer>>P 1838 Kirkens Bymisjon Oslo - adv. A. senteret - Prosjekt "studie av kjennetegn for vellykket behandling"
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 190.809 til prosjektet "Studie av kjennetegn for vellykket behandling"
les mer>>P 1837 Sørum Gård Rehabiliteringssenter - VW Caravelle
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til kjøå av en VW Caravelle - en 8-9 seters bil
les mer>>P 1836 Stiftelsen Romsdalsmuseet - Friluftsavdelingen i Molde - Brannvarsling
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 153.000 til fornying av brannvarslingsanlegg ved friluftsavdelingen i Molde
les mer>>P 1823 Kystkulturprosjektet Alia - fornyelse av elektrisk anlegg på M/K Alia
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring og fornyelse av det elektriske anlegget på M/K Alia
les mer>>P 1822 WayBack Trondheim - kjøp av sykler og sykkelutstyr
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket kjøp av sykler og sykkelutstyr for WayBack Trondheim
les mer>>P 1821 Røde Kors - Bardu - beredskapsgarasje
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til bygging av beredskapsgarasje/depot for Hjelpekorpets kjørerøypark og beredskapsutstyr
les mer>>P 1820 Museum Nord - Eiere: Tordis, Even, og John-Magnus Johnsen - restaurering av Tuva
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av Tuva, et fredet samisk gårdsanlegg
les mer>>P 1819 Skjærberget Ungdomslag - ildsteder og elektrisk anlegg
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av ildsteder og elektrisk anlegg ved lokalet Varden ved Skjærberget Ungdomslag
les mer>>P 1818 Jølster kommune - dreneringsgrøft
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til dreneringsgrøft ovenfor Astruptunet i Jølster
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss