1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 328 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn
23.03.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til forprosjekt samt henholdsvis kr. 127.000 til prosjekt om informasjon til barnehager og kr. 161.000 til informasjon til skoler.
les mer>>P 3289 Det Internasjonale Barnekunstmuseet - Digitalisering av Barnekunstmuseets billedsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3287 Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand - Pilotstudie av prosjektet «Bedre oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling - Fokus på kommunikasjon, livsstil og egenkontroll»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 715.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3286 Norsk Folkemuseum - Utstillingsmontre for utstillingen TidsRom
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3285 Trygve Selland – Restaurering av løa på Selland
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3284 Stiftinga Wittgenstein - Wittgensteins hus i Skjolden - Innløsning, demontering og lagring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3283 Eli Rusten - Restaurering av hovedbygningen på Ruud
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3282 Unni Askeland – Istandsetting av glassverandaer på Holmsgården
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3281 Røros Røde Kors Hjelpekorps - Bil
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 327 Rogaland Fylkeskommune
23.03.01
... fikk innvilget kr. 150.000 til dekning av sikring av fellesmagasin for museene i Rogaland.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss