1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2790 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Montering av slusesystem ved inngang til utstillingssalene for å kontrollere og styre besøkende
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til montering av slusesystem ved inngangen til utstillingssalene
les mer>>P 2791 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Utstyr for beredskapsrom
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utstyr for beredskapsrom
les mer>>P 2792 LEVE, Finnmark fylkeslag - Familiesamling for etterlatte ved selvmord
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til familiesamling i juni 2016 for etterlatte ved selvmord
les mer>>P 2793 Bergfjerdingen Vel - Direktedeteksjonsanlegg for trehusbebyggelsen i Bergfjerdingen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til direktedeteksjonsanlegg for trehusbebyggelsen i Bergfjerdingen
les mer>>P 2794 Lesliebrygga AS - Omlegging av tak på Lesliebrygga i Sjursvikveien 25
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av taket mot land på Klippfiskbrygge i Sjursvikveien 25
les mer>>P 2795 Cathrine Schei - Restaurering av grunnmur i Torvgaten 62, Gamlebyen i Fredrikstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av grunnmur i Torvgaten 62 i Gamlebyen Fredrikstad
les mer>>P 2796 Eirik Bjørsnøs - Restaurering av originale krysspostvinduer i Nordlandshuset Nesset på Vindstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av originale krysspostvinder ved Nesset på Vindstad
les mer>>P 2797 Lise Kristensen - Restaurering av teglsteinsfjøs ved presteenkesetet Huser
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av teglsteinsfjøset på Huser
les mer>>P 2798 Gaute Arnt Hoff - Restaurering av skippergården etter Arnt Nilsen i Gratangen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket istandsetting av taket på skipperhuset etter Arnt Nilsen på Laberg
les mer>>P 2799 Dordi Skarpnes - Restaurering av skifertak ved Fedratun
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av skifertaket på Fedratun
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss