1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1602 Frammuseet - Bevaring av polarskuta Gjøa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til bevaring av polarskuta Gjøa
les mer>>P 1579 Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - restaurering av hytten "Fjellrosen"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til gjenoppbygging av "Fjellrosen" i Rago Nasjonalpark
les mer>>P 1601 Stiftelsen Otternes Bygdetun - brannvern i Thomasløa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket branndeteksjon i trehusmiljø samt sprinkel i risikoobjekt og freda hus ved i forbindelse med thomasløa og Stiftelsen Otternes Bygdetun
les mer>>P 1578 Krambuvika bygdemuseum - redningsflåte for MK Havgutten
12.06.12
... fikk i styremøtene 12. juni og 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI, tilsammen kr. 35.000 til kjøp av redningsflåte for MK Havgutten.
les mer>>P 1600 Stiftelsen D/S Stord I - innredning av sovelugarer
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til delprosjektet innredning av 2. plass sovelugarer for damer og herrer
les mer>>P 1599 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - sikkerhetsmessige prosjekter
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sikkerhetsmessige prosjekter
les mer>>P 1577 Steffen Vikingsen Weimer - "prosjekt Bakke mur - Tellevikveien 21"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av bakkemur foran huset i Tellevikveien 21
les mer>>P 1598 Ole Didrik Lærum - Vangsly - reparering av hagemur samt foring av 2 piper
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til reparering av hagemur samt foring av to piper ved Vangsly
les mer>>P 1597 Henie Onstad Kunstsenter - sikringstiltak i 2012
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til omsøkte 3 sikringstiltak i 2012
les mer>>P 1596 Lundevann Krise- og Omsorgssenter - prosjektet "Et grønt image"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til kjøp av 2 matkompostbinger
les mer>>Totalt 2793 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss