1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3041 Stiftelsen Uthaugsgården - Rensing og maling av stakittgjerde rundt snart 100 år gammel nyrenessansehage
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 32.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 303 Skonnerten Svanen - Ny motor
05.02.01
... fikk 5. februar 2001 innvilget kr. 110.000 i støtte til ny motor og montering av denne i skonnerten "Svanen".
les mer>>P 3039 John Fiskvik - Rehabilitering av Fiskvikrokkdalsdammen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3035 Anders og Line Heimvik – Restaurering av grindløe på Storholmen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3034 Flekkefjord museum - Istandsetting av vinduer og overflatebehandling av gulv og trapper i Christoffer Beers hus
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3033 Tore Naasen – Motippen 2 – Skifte av kledning og maling
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3032 Jeanette Langaard – Hallingstad gård – Restaurering av størhus på Totenåsen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 302 For Fangers Pårørende - Samtalegrupper
05.02.01
... fikk innvilget kr. 100.000 i støtte til videreføring av samtalegrupper og annet nettverksstyrkende arbeid.
les mer>>P 3029 Sameiet Polarstar - Ishavsskuta Polarstar - Sikkerhets- og utstyrspakke
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3024 Stiftelsen Nordmøre museum - Knudtzondalen - Sikring av gjenstandsmagasin
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss