1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1478 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Bergfløtt behandlingssenter - Utskifting av detektorer på pasientrom
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 117.400 til utskifting av detektorer på pasientrom ved Bergfløtt behandlingssenter i Lier
les mer>>P 1491 Erkjentlighetsprisen 2011 - Laksevåg Kulturhistoriske Forening
28.10.11
... ble på styremøte 28. oktober tildelt Laksevåg Kulturhistoriske Forening med kr. 200.000. Prisen ble overrakt styreleder Rolf Sverre Zakariassen på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.


les mer>>P 1477 A Solveig Halvorsen - istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
les mer>>P 1490 Skadevernprisen for 2011 - Norsk Folkehjelp Sanitet
28.10.11
... ... ble på styremøte 28. oktober tildelt Norsk Folkehjelp med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Liv Tørres på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.

les mer>>P 1476 A Sætre gården v/Bodil Riisberg - brannvarsling i våningshuset
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannvarsling i våningshuset Sætre Gård
les mer>>P 1475 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - formsydd vinterpresenning
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til formsydd vinterpresenning for R/S 44 Idun
les mer>>P 1474 A Stiftelsen Rostads Venner - tilbakeføring av 2 rom på Rostad
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til tilbakeføring av 2 rom på Rostad
les mer>>P 1473 A Lars Erik Støver - omlegging av skifertak på uthuset på Øygjerdet
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til omlegging av skifeertak på uthuset på Øygjerdet på Værnes
les mer>>P 1472 A Kongsvoldtunets venneforening - sikring av taket på Erikstua
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til sikring av taket i Erikstua ved Kongsvoldtunet
les mer>>P 1471 A Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Sertifisering av redningsflåter
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til serifisering av redningsflåter for M/S Gamle Helgeland.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss