1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1341 Sea Safari ANS - RK 56 Olav Ringdal Jr.
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til reparasjoner på RK 56 Olav Ringdal Jr.
les mer>>P 1340 Norsk Transport AS - Skiftetraktor
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr.200.00 til istandsetting av akkumulator skiftetraktor.
les mer>>P 133 Iveland og Vegusdal bygdemuseum
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 35.000 til bekjempelse av skadedyr på museets gjenstander.
les mer>>P 1339 Fosen Folkehøgskole - Skårungen
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000, øremerket 16-manns redningsflåte og 15. stk. redningsvester til fembøringen Skårungen.
les mer>>P 1338 Nordhordland Veteranbåtlag - DS Oster
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.00, øremerket 5-års klassing av skrog.
les mer>>P 1337 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Elektrisk anlegg
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til nytt elektrisk anlegg ved Stranges Stiftelse i Bergen
les mer>>P 1336 Arnstein Fossli - Fjellplassen - Grue og pipe
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 16.000 til restaurering av grue og pipe fra 1793 på Fjellplassen
les mer>>P 1335 Saltdal Kystlag - MK Kjetil
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til reprasjon av motorkutteren Kjetil`s forpart.
les mer>>P 1334 Julegave 2010 - Fattighuseet
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1333 MOT - Utvidet brannsikring av MOT-Camp
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til utvidet brannsikring av MOT-Camp slik at bygget kan brukes til overnatting.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss