1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 201 Redningsselskapet - Bergen Sjøredningskorps
14.12.99
... fikk innvilget kr. 300.000 til anskaffelse av fartøy for Bergen Sjøredningskorps.
les mer>>P 208 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - tyveri- og alarmanlegg
14.12.99
... fikk på styremøte 14. desember 1999 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til alarmanlegg på bygninger og tyverialarm på malerier.
les mer>>P 200 Kreftforeningen
14.12.99
... fikk kr. 4 mill., øremerket forskning og diagnostisering.
les mer>>P 206 Mellemværftet - Sprinkleranlegg
14.12.99
... fikk innvilget kr. 390.000 til sprinkleranlegg i Mellemværftet
les mer>>P 202 For Fangers Pårørende - Samtale/terapigrupper
14.12.99
... fikk innvilget kr. 60.000 til samtale/terapigrupper for pårørende.
les mer>>P 203 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim
14.12.99
... fikk innvilget kr. 150.000 til drift av Nadheim
les mer>>P 205 Liunggjengen
14.12.99
... fikk innvilget kr. 50.000 til musikkutstyr.
les mer>>P 204 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Dam, renne, masovn
14.12.99
... fikk innvilget kr. 1 mill. til gjennomføring av "Dam, renne, masovn-prosjektet"
les mer>>P 198 Sjølingstad Uldvarefabrikk - Tillegg sikring
03.11.99
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 3. november 1999 innvilget kr. 7.326 til merkostnader i forbindelse med sikringsarbeidene ved Sjølingstad Uldvarefabrik.


les mer>>P 197 Kirkens SOS i Norge
03.11.99
... fikk innvilget kr. 1.000.000 til generell reklame.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss