1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2125 Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg - Sikringsskap
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til oppdatering av sikringsskap samt til innstallering av en brannalarmsentral ved Stiftelsen VGS kvartal 27 (navn endret til Stift. Barakke 4 Stavern Torg)
les mer>>P 2126 Ålen Bygdemuseums Venneforening - Istandsetting av Langlandstuggu
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av Langlandstuggu
les mer>>P 2128 Stiftelsen Christian Radich - Sikkerhetsrelaterte arbeider
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikkerhetsarbeider i forbindelse med verkstedoppholdet for Christian Radich
les mer>>P 2129 Stift. RS 38 Biskop Hvoslef - Ny kamaksel hovedmotor
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 øremerket ny kamaksel hovedmotor for RS 38 Biskop Hvoslef
les mer>>P 2130 LL Grimo Handelslag AS - Sikring av Grimo Trekai
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til restaurering og sikring av Grimo Trekai
les mer>>P 2132 Ole Gjestvang - Rehabilitering ved Hverven gård
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket rehabilitering av piper og reparasjon av pusskader på sørgavl og under vinduer
les mer>>P 2133 Hagevik Tønnefabrikk ANS - Tilskudd til rømningsveier
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 i tilskudd til rømningsvei og merking av utganger.
les mer>>P 2134 Anno 09 as - Sprinkler arbeider i Røhnegården på Hamar
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkler arbeider i Røhnegården på Hamar
les mer>>P 2135 Åkrehamn Fartøyvernforening - Havarert spyle og lensepumpe for Rima 1
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til havarert spyle og lensepumpe for Rima
les mer>>P 2136 Thomas Dalsøren - Bevaring av Øyralåven i Luster
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til bevaring av Øyralåven i Luster
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss