1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1121 Kirkens SOS i Oslo - rekruttering av nye frivillige
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 50.000 til rekruttering av nye frivillige.
les mer>>



P 1120 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Jørstadsjøkaia
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 25.000 til oppgradering av Jørstadsjøkaia på Ytterøy.
les mer>>



P 1119 Berlevåg Museum- og Historielag / Berlevåg kommune - Pomorkirkegård
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 10.000 til til anskaffelse av treverk til gravstøtter, maling til stakittgjerde og til værbestandig materiale til skilt i f.b.m. oppussing av Pomorkirkegård i Berlevåg.
les mer>>



P 1118 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum - Hjertestarter
25.08.09
... fikk i august innvilget kr. fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 52.500 til innkjøp av hjertestarter til museet, inkludert opplæring.

les mer>>



P 1106 Kvilekval - restaurering av løe
04.06.09
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2009 innvilget kr. 25.000 til restaurering av løa på gården Kvilekval, samt til utarbeiding av plan for tilsyn og restaurering av de andre verneverdige bygningene på gården.
les mer>>



P 1105 Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Bente Steine - Almastova i Aurlandsdalen
04.06.09
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2009 innvilget kr. 22.000 til restaurering av Almastova i Aurlandsdalen.
les mer>>



P 1104 Nærøyfjorden Verdsarvpark - Restaurering av Skogastova
04.06.09
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2009 innvilget kr. 35.000 til restaurering av Skogastova i Dyrdal.
les mer>>



P 1103 Tranøy Kystlag - M/K Senjapynt - Flåter, livbelter og landgang
04.06.09
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2009 innvilget kr. 70.800 til flåter, livbelter og landgang for M/K Senjapynt
les mer>>



P 1114 Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde - kurslokaler
04.06.09
... fikk på styremøte 4. juni 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 280.000 til ombygging av kurslokaler ved Eikholt.
les mer>>



P 1113 Krøderbanen - Sviller og laskebolter
04.06.09
... fikk på styremøte 4. juni 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til sikkerhetsbasert investering av Krøderbanens kjøreveier - sviller og laskebolter
les mer>>



Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss