1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2563 De Mathiesenske Samlinger - Istandsetting av "Barkelyshuset" på Eidsvoll Værk
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av "Barkelyshuset" på Eidsvoll Værk
les mer>>P 2562 Norsk Folkemuseum - Sikringstiltak ved rehabilitering av bygning ved Norsk Folkemuseum
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til sikringstiltak ved regabilitering av bygg på Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2561 Karine og Didrik Falck-Pedersen - Restaurering av kvernhus i Vestre Slidre
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av kvernhus i Vestre Slidre
les mer>>P 255 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Josephine
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til driftsstøtte til Josephines kafe for 2000.
les mer>>P 2559 Veteranskibslaget Stavenes - Restaurering av dampskipet Stavenes
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 389.000 øremerket omsøkte arbeider om bord i Stavenes
les mer>>P 2558 Stiftelsen Buskerudmuseet - Utarbeiding av sikringsplan og ROS-analyse
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til utarbeiding av sikringsplan og ROS-analyse ved alle Buskerudmuseets 18 avdelinger
les mer>>P 2555 Sameiet Kongens gate 91 B - Utskiftning av brannvarslingsanlegg
06.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 56.800 til utskiftning av brannvarslingsanlegg i Kongens gate 91 B
les mer>>P 2553 Svein Olav Bergh - Restaurering av Hemmingsjord Kai
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Hemmingsjord Kai
les mer>>P 2552 Leirbukthulas Venner - Sikring av krigsminnet Leirbukthula
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av krigsminnet Leirbukthula
les mer>>P 2551 Margareth Hjartåker - Restaurering av naust i Einingevik i Lukksund
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av gamlenaustet i Einingevik
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss