1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3346 Støtt Brygge AS - Brannsikringstiltak ved Støtt Gamle Handelssted
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 227.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3347 Skattkammeret - Aktivitetskostnader og vedlikehold av sportsutstyr
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3349 Bjørsetstøylen - Restaurering av alle de tre fjøsene på støylen
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3350 Norsk Folkehjelp Sanitet Haugaland - Beredskapshenger
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3352 KA - Fullskalatesting av automatiske slokkesystemer
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3353 Åmdals Verk gruver - Bergsikring ved Åmdals Verk gruver
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3354 Sør-Troms museum - Sikkerhetsutstyr og sikkerhetsstyringssystem på seilskuta «Anna Rogde»
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 80.126 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3356 - Bømlo husflidslag – Utbedring av rømningsveier på Husflidstovo
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3357 Stavset grendelag – Maling av Stavset skole
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3358 Gamle Innvik Ullvarefabrikk - Utvidelse av sprinkleranlegget
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 114.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss