1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1383 Stiftinga Bensentunet – Nystova - tilbygg
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til tilbygg i Nystova ved Bensentunet.
les mer>>P 1382 Siri Øvergaard Østmoe – Embretstu - Oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak ved den fredete Embretstu.


les mer>>P 1381 Stiftelsen Vorterøy kai – Renovering av kaifundament
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til renovering av kai fundament
les mer>>P 137 Røde Kors - Hedmark - Dagseminar
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember innvilget kr. 29.000 til dagseminar til forebyggend tiltak for "Stopp Volden"-kampanjen i Hedmark.
les mer>>P 1379 Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet - Forskning på mekanismer og utvikling av tykktarmkreft
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 800.000 til forskningsprosjektet: Mekanismer og utvikling av tykktarmkreft.


les mer>>P 1378 Gisund Kystlag – Sjyveien 2 og 3 - Telegrafbygningen – Oppgradering elektrisk anlegg
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 180.000 til restaurering og opprustning av telegrafbyggets el. anlegg.


les mer>>P 1377 Oslo Røde Kors - Nettverk etter soning - Seiltokt/seilkurs for sjette gang
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000, øremerket leie av båt og 4 instruktører i 14 dager i forbindelse med prosjekt – Seiltokt/seilkurs for sjette gang.
les mer>>P 1376 Saltens Dampskibsselskab AS - Vedlikehold av sikkerhetsutstyr på MS Gamle Salten
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til vedlikehold av sikkerhetsutstyr på MS Gamle Salten i 2011.
les mer>>P 1375 Sameiet Seilduksgaten 8 – Rehabilitering av skorsteiner i fredet bygård
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til rehabilitering av skorsteiner i fredet bygård.


les mer>>P 1373 Furesund gard v/Odd Færøyvik – Gamlebua - Restaurering
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til restaurering av Gamlebua fra 1700-tallet.


les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss