Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2021

Skadevernstatus etter 1. styremøte; 10. februar i 2021 er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt5kr. 1 445 000
Natur- miljøvern1kr. 30 000
Menneskevern-rusrelatert0kr. 0
Menneskevern-generelt8kr. 1 950 000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern4kr. 421 000
Bygningsvern-generelt25kr. 3 790 000
Bygningsvern-brann og sikkerhet10kr. 1 680 000
53 kr. 9 315 000

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss