Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2021

Skadevernstatus etter 3. styremøte; 10. juni i 2021 er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt9kr. 1 880 000
Natur- miljøvern2kr. 430 000
Menneskevern-rusrelatert3kr. 367 000
Menneskevern-generelt16kr. 3 107 000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern12kr. 2 242 100
Bygningsvern-generelt74kr. 8 843 482
Bygningsvern-brann og sikkerhet34kr. 5 363 883
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10 000 000
212 kr. 32 233 465

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss