Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2021

Skadevernstatus etter 5. styremøte; 14. oktober i 2021 er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 2 000 000
Sikring generelt22kr. 4 016 240
Natur- miljøvern2kr. 430 000
Menneskevern-rusrelatert4kr. 467 000
Menneskevern-generelt23kr. 5 003 371
Forskning 3kr. 1 350 000
Fartøyvern20kr. 4 917 100
Bygningsvern-generelt120kr. 13 767 882
Bygningsvern-brann og sikkerhet53kr. 7 774 644
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10 000 000
251 kr. 49 726 237

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss