Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hvordan søke?

GENERELT:

Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til fastsatte styremøter, vanligvis 6 ganger i året.

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer er bl.a. tilskudd til løpende drift og tradisjonell veldedighet. I utgangspunktet gis det heller ikke støtte til "eget erverv". Kostnader til dugnad inngår heller ikke i vår prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres.

Prosjekter som allerede er gjennomført eller blir igangsatt før full finansiering, vil ikke kunne påregne støtte.

Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv til samme prosjekt/bygning.

Vi ønsker å motta alle søknader med vedlegg (en fil for hvert enkelt dokument) på e-post til:

uni@stiftelsen-uni.no

Søknader og utbetalingsanmodninger som av en eller annen grunn blir sendt pr. post, må regne med vesentlig lengre behandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må sendes som Office-dokument, PDF- eller JPG-filer.

Søknadsskjema
Personvernerklæring

SØKNADEN:

Krav til dokumentasjon:

Generell informasjon:

Henvendelser:
Alle henvendelser vedrørende søknader skal kun gå til Stiftelsens forretningsadresse:

E-post: uni@stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 OSLO

Tlf. 21 09 56 50

Alle søkere vil få svar så snart som mulig. Resultatet av saksbehandlingen vil vanligvis foreligge 2 til 3 uker etter styremøtet. Vedtak og eventuelle avslag vil ikke bli begrunnet.

Vedtaket vil bli opprettholdt i 3 år. Deretter er det mulig å søke om forlengelse.

UTBETALING

Generelle krav for utbetaling/sluttrapport:

Alle henvendelser vedr. utbetaling, oversendelser av bilder m.m. må sendes på e-post til:

E-post: uni@stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss