Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hvordan søke?

GENERELT:

Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til fastsatte styremøter, vanligvis 6 ganger i året.

Formål som faller utenfor styrets prioriteringer er bl.a. tilskudd til løpende drift og tradisjonell veldedighet. I utgangspunktet gis det heller ikke støtte til "eget erverv".

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.

Prosjekter som blir igangsatt før full finansiering, vil ikke kunne påregne støtte.

Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv til samme prosjekt/bygning.

Vi ønsker å motta alle søknader med vedlegg (en fil for hvert enkelt dokument) på e-post til:

soknad@stiftelsen-uni.no

Søknader og utbetalingsanmodninger som av en eller annen grunn blir sendt pr. post, må regne med vesentlig lengre behandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må sendes som Office-dokument, PDF- eller JPG-filer.

Søknadsskjema

SØKNADEN:

Krav til dokumentasjon:

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss