Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 1 styremøte; 31. januar, i 2020 er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt1kr. 75.000
Natur- miljøvern1kr. 150.000
Menneskevern-rusrelatert 0kr. 0
Menneskevern-generelt3kr. 375.000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern1kr. 550.000
Bygningsvern-generelt 12kr. 1.955.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 5kr. 839.500
23 kr. 3.894.500

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss