Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 2. styremøte; 5. mai, i 2020 er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt7kr. 1.192.852
Natur- miljøvern1kr. 150.000
Menneskevern-rusrelatert 0kr. 0
Menneskevern-generelt8kr. 869.188
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern5kr. 1.000.000
Bygningsvern-generelt 36kr. 4.368.500
Bygningsvern-brann og sikkerhet 14kr. 2.278.125
71 kr. 9.858.665

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss