Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 5. styremøte;15. oktober, i 2020 er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 930.000
Sikring generelt19kr. 3.936.190
Natur- miljøvern3kr. 500.000
Menneskevern-rusrelatert3kr. 50.000
Menneskevern-generelt27kr. 8.682.655
Forskning 1kr. 500.000
Fartøyvern18kr. 6.196.311
Bygningsvern-generelt85kr. 13.287.500
Bygningsvern-brann og sikkerhet36kr. 7.138.929
195 kr. 41.221.585

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss