Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 0 styremøte i 2020 er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt0kr. 0
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert 0kr. 0
Menneskevern-generelt0kr. 0
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern0kr. 0
Bygningsvern-generelt 0kr. 0
Bygningsvern-brann og sikkerhet 0kr. 0
0 kr. 0

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss