Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 3. styremøte;10. juni, i 2020 er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt11kr. 1.970.838
Natur- miljøvern1kr. 150.000
Menneskevern-rusrelatert1kr. 50.000
Menneskevern-generelt17kr. 5.455.638
Forskning 1kr. 500.000
Fartøyvern11kr. 4.191.260
Bygningsvern-generelt54kr. 8.285.100
Bygningsvern-brann og sikkerhet24kr. 2.888.929
186 kr. 23.521.765

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss