Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2018

Skadevernstatus etter 4 styremøter i 2018, det siste 5. september, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt19kr. 5.771.645
Natur- miljøvern18**kr. 600.000
Menneskevern-rusomsorg 3kr. 290.000
Menneskevern-generelt16kr. 1.847.710
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern18 kr. 4.491.921
Bygningsvern-generelt 56*kr. 5.015.750
Bygningsvern-brann og sikkerhet 32 kr. 8.484.506
162 kr. 26.501.532

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv
** Inkl. samarbeid med Forbundet Kysten

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss