Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2018

Skadevernstatus etter 3 styremøter i 2018, det siste 5. juni, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt13kr. 4.327.000
Natur- miljøvern2kr. 600.000
Menneskevern-rusomsorg 1kr. 0
Menneskevern-generelt10kr. 1.297.710
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern11 kr. 2.762.971
Bygningsvern-generelt 44*kr. 4.325.750
Bygningsvern-brann og sikkerhet 23 kr. 7.537.506
104 kr. 20.880.937

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss