Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2018

Skadevernstatus etter 5 styremøter i 2018, det siste 18. oktober, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1.000.000
Sikring generelt20kr. 5.916.645
Natur- miljøvern18**kr. 600.000
Menneskevern-rusomsorg 4kr. 490.000
Menneskevern-generelt18kr. 2.047.710
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern25 kr. 5.474.475
Bygningsvern-generelt 69*kr. 12.258.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 36 kr. 9.238.256
193 kr. 37.025.086

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv
** Inkl. samarbeid med Forbundet Kysten

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss