Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2017

Skadevernstatus etter 3 styremøter i 2017, det siste 7. juni, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt17kr. 4.528.663
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusomsorg 1kr. 150.000
Menneskevern-generelt6kr. 690.000
Forskning 2kr. 965.000
Fartøyvern16 kr. 2.841.468
Bygningsvern-generelt 67kr. 8.216.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 10 kr. 1.208.586
119 kr. 18.599.717

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss