Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2017

Skadevernstatus etter 4 styremøter i 2017, det siste 30. august, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt18kr. 4.728.663
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusomsorg 5kr. 400.000
Menneskevern-generelt7kr. 890.000
Forskning 2kr. 965.000
Fartøyvern20 kr. 3.560.494
Bygningsvern-generelt 79kr. 8.906.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 17 kr. 2.320.486
148 kr. 21.770.643

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss