Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2017

Skadevernstatus etter 5 styremøter i 2017, det siste 18. oktober, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver2kr. 2.000.000
Sikring generelt19kr. 4.749.901
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusomsorg 9kr. 1.090.000
Menneskevern-generelt8kr. 665.000
Forskning 2kr. 965.000
Fartøyvern22 kr. 5.364.280
Bygningsvern-generelt 86kr. 9.151.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 20 kr. 2.507.136
168 kr. 26.492.317

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss