Stiftelsen UNISøk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2019

Skadevernstatus etter 1 styremøte i 2019, det siste 6. februar, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt7kr. 1.717.109
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert 2kr. 130.000
Menneskevern-generelt5kr. 718.256
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern1kr. 50.000
Bygningsvern-generelt 16kr. 1.525.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 11kr. 1.588.427
42 kr. 5.728.792

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss