Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2019

Skadevernstatus etter 4 styremøte i 2019, det siste 28. august, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt21kr. 4.149.865
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert 10kr. 1.270.000
Menneskevern-generelt18kr. 1.853.898
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern13kr. 3.042.695
Bygningsvern-generelt 72kr. 7.984.764
Bygningsvern-brann og sikkerhet 34kr. 4.657.214
168 kr. 22.958.436

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss