Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2019

Skadevernstatus etter 3 styremøte i 2019, det siste 11. juni, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt14kr. 2.838.109
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert 8kr. 1.020.000
Menneskevern-generelt16kr. 1.646.854
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern11kr. 2.842.695
Bygningsvern-generelt 60kr. 6.702.764
Bygningsvern-brann og sikkerhet 26kr. 3.673.857
135 kr. 18.724.279

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss