1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2177 Kirkens SOS i Buskerud - Prosjektet - SOS for menn i krise
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 175.000 til prosjektet SOS for menn i krise
les mer>>P 2176 Rygg og Grov Sameige - Restaurering av Storebåtnaustet
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Storebåtnaustet i Gloppen KOmmune
les mer>>P 2175 Foreningen Sjøen for Alle - Sikringsprosjekt
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikringstiltak
les mer>>P 2174 Heddal bygdetun - Restaurering av Rambergstugo
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Rambergstugo ved Heddal bygdetun
les mer>>P 2171 NOrsk Folkehjelp Andøy - Bredskapshenger og hjertestarter
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til en beredskapshenger og en hjertestarter
les mer>>P 216 Nordhordland Veteranbåtlag - D/S Oster - restaurering
14.01.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til restaurering av D/S Oster.
les mer>>P 2169 Lene Hagen, Gudvangen Gard og Camping - Restaurering av vernemur på Gudvangen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til restaurering av vernemur på Gudvangen
les mer>>P 2168 Anne Lise og Steinar Vidme - Restaurering av eldhuset på Vidme gard
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av eldhuset på Vidme gard
les mer>>P 2166 Kirkens Bymisjon Drammen - Kjøkkenutstyr
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 279.907 øremerket kjøkkenutstyr i finansieringsplanen
les mer>>P 2163 Høyer Odda as - Brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss