1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2166 Kirkens Bymisjon Drammen - Kjøkkenutstyr
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 279.907 øremerket kjøkkenutstyr i finansieringsplanen
les mer>>P 2163 Høyer Odda as - Brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til brannsprinkling av hovedlageret ved Odda Smelteverk
les mer>>P 2162 Kirkens Bymisjon Oslo - Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem - Kjøp av fritidsbåt
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til kjøp av fritidsbåt for Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem
les mer>>P 2161 Foreningen Sjøgata Næring og Miljø - Brannvarslingsanlegg for Sjøgata i Mosjøen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utvidet brannvarslingsanlegg
les mer>>P 215 Stiftelsen Folldal Gruver
14.01.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak i forbindelse med oppgradering av elektriske anlegg i verneverdige lokaler.
les mer>>P 2158 Trysil Bygdetun - Flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia
les mer>>P 2157 Stiftelsen vern av Meløygården - Restaurering av administrasjonsbygning
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av Meløy kommunes første administrasjonsbygning
les mer>>P 2156 Per Egil Pedersen og Åsne Fineid - Brannsikring av piper ved Breche Gård
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til rehabilitering og brannsikring av piper på Breche Gård
les mer>>P 2154 DNT Oslo og Omegn - Rehabilitering av Krækkja turisthytte
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannteknisk oppgradering for Krækkja turisthytte
les mer>>P 2152 Stiftinga Kraft- og skredsenter i Tafjord - Brannalarmanlegg
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 177.000 øremerket brannalarmanlegg til 82.000 kr. og 95.000 kr til nødlysanlegg i forbindelse med det nye Kraft- og skredsenteret i Tafjord.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss