1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2409 Veteranbåtlaget MS Stangfjord - Restaurering
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til restaurering av M/S Stangfjord
les mer>>P 2410 Fortidsminneforeningen - Deltagelse av 3 norske deltakere til "Seminar for bevaring av kulturminner"
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 49.638 for deltagelse av 3 norske deltakere til "seminar for bevaring av kulturminner"
les mer>>P 2411 Sørum Gård Rusomsorg - Kjøp av traktor
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til kjøp av en traktor med nødvendig utstyr
les mer>>P 2412 Norske kvinner Sanitetsforening: Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge - Konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
les mer>>P 2413 Bømlo Skolemuseum - skifte av bordkledning på 3 vegger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til skifte av bordkledning på 3 vegger ved Bømlo skolemuseum
les mer>>P 2418 Venneforeningen Grytøy - Harstad Fergeselskap - Restaurering av M/S Grytøy
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til asbestsanering i f.b.m restaurering av M/S Grytøy
les mer>>P 2419 Museet Kystens Arv - Digitalisering av Fosen Bildearkiv
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til digitalisering av Fosen Bildearkiv
les mer>>P 2420 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av IKT kommunikasjonssystemer på SS Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 2421 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Oppgradering av brannvarslingssystemet
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 104.000 til oppgradering av brannvarslingssystemet på S/S Statsraad Lehmkuhl
les mer>>P 2422 Aalesund Røde Kors Hjelpekorps - Ny korpsbil
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til anskaffelse av en ny korpsbil til Aalesund Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss