1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 20 Trondhjems Hospital
30.10.92
... fikk på styremøte 30. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til utbedring av brannsikkerheten i henhold til offentlig pålegg.
les mer>>UNI Storebrand div. Sør-Norge - sikkerhets- og miljøkontroll av båter.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 300.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av båter.
les mer>>UNI Storebrand divisjon Sør-Norge - Sikkerhets- og miljøkontroll av biler.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av biler.
les mer>>P 4 UNI Storebrand - Bremselyskampanje på Østlandet
14.09.92
... fikk høsten 1992 innvilget kr. 1.040.500 til en "Bremselyskampanje"
les mer>>P 15 Norsk Folkemuseum - sikringstiltak i 1992
25.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget tilsammen kr. 3.950.000 i støtte til gjennomføring av sikringstiltak ved Norsk Folkemuseum.
les mer>>P 17 Petter Dass-museet på Alstahaug - Sikring av Prestegården
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 800.000 til sikring av Alstahaug Prestegård. På styremøte 7. juni 1994 ble det bevilget ytterligere kr. 110.000.
les mer>>P 5 Harstad Sykehus - Trafikkskadeprosjekt
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 122.000 til skadeforebyggende arbeid i Harstad kommune i forbindelse med trafikkskader.
les mer>>P 18 Energisenteret (tidl. Energiforsyningens Informasjonssenter)
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 100.000 til et forprosjekt vedr. utvikling av undervisningsmateriell og utstilling om skadeforebyggende tiltak for¨å unngå brann med elektriske årsaker.
les mer>>P 1 Vågan kirke "Lofotkatedralen"
28.04.92
... fikk på styremøte 28. april 1992 innvilget kr. 1.8 mill til brannsikring av Vågan kirke
les mer>>P 12 Lyngør Båtselskap A/S
27.03.92
... fikk på styremøte 27. mars 1992 innvilget kr. 100.000 i støtte til kjøp av brannvernutstyr i tilfelle brann på Lyngør.
les mer>>Totalt 2850 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss