1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2773 Foreningen Sangerhuset - Sikkerhetstiltak, miljø- og bygningsmessige utbedringer av Sangerhuset på Røros
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 296.944 øremerket snøfangere ved Sangerhuset på Røros
les mer>>P 2771 Stiftelsen Bø Prestegard - Brannsikring
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannsikring på Bø Prestegard
les mer>>P 2770 Merete Bergan Svendsen - Istandsetting av "Gammelhuset" på Elvenes i Gratangen
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av "Gammelhuset" på Elvenes i Gratangen
les mer>>P 276 Evangeliehusets Omsorgsenter
11.11.00
... fikk innvilget kr. 600.000 til drift av omsorgsenteret i Jernbanegt. 5.
les mer>>P 2769 Norsk Industriarbeidermuseum - Prosjekt Industrihistoriens fundament - Bevaring og formidling av Telemarks industrielle museumssamlinger 2016-2018
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket bevaring, prioritering og tilgjengeliggjøring av Telemarks industrielle samlinger
les mer>>P 2768 Stiftelsen Bakke mølles fremme - El-arbeider ved Bakke mølle
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til el-arbeider ved Bakke mølle
les mer>>P 2767 Vis sjøvett - Kristiansand - Sikkerhetsutstyr for M/S Skøy
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket redningsflåte for M/S Skøy
les mer>>P 2766 Jon Frogner - Restaurering av drengestue
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket ny panel på drengestua
les mer>>P 2765 Kjetil Negarden - Rehabilitering av stabbur
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Negarden Søndre i Vinje
les mer>>P 2764 Sverresborg - Restaurering av Tavern inkl. skifte av elektrisk anlegg
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 øremerket skifte av elektrisk anlegg m.m
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss