1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1270 Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder - vedlikehold.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket vedlikehold av prioriterte tiltak.
les mer>>P 1265 Hardanger Fartøyvernsenter - M/F Folgefonn - Sikring og tilrettelegging for publikum
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til sikring av MF Folgefonn og til rettelegging for publikum når fergen kommer til Norge.
les mer>>P 1269 Villa Fridheim - Brannsikring
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 500.000 til brannsikring av Villa Fridheim
les mer>>P 1264 Stiftelsen D/S Stord I - restaurering/innredning 2. plass spisesalong.
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. kr. 200.000 til restaurering/innredning 2. plass spisesalong.
les mer>>P 1263 Stiftelsen RS38 Biskop Hvoslef - redningsflåter.
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 30.000 for innkjøp av nye redningsflåter til Biskop Hvoslef.
les mer>>P 1262 Stiftelsen Gapestad Gård - ny kjøkkeninnredning.
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 73.855 for ny kjøkkeninnredning på Gapestad Gård.
les mer>>P 1261 MaritaStiftelsen - Matpakkeprosjekt
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 80.000 til innkjøp av mat for utdeling i et år.
les mer>>P 1260 Kirkens SOS i Buskerud - gjennomføring av kurs.
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 50.000 til kurs for 50 personer over 2 dager i regi av Vivat.
les mer>>P 1259 Fetsund Lenser - Brannalarm
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 52.630 til oppgradering av brannalarmanlegg for overspenning og lynnedslag.
les mer>>P 1258 Museene i Akershus - Hurdal historielags samlinger - Bua ved Garsjøen i Hurdal - Sluttføring av restaurering
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 75.000 til sluttføring av bua på Garsjøen.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss