1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1276 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2010
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til markedsføring av Bygningsverndagen på Vøienvolden gård i 2010.


les mer>>P 1275 Circumferencens Venner - kjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 35.000 til innkjøp av datautstyr samt kjøp av tjenester for webdesign og grafisk design i forbindelse med oppstart av organisasjonen.
les mer>>P 1296 Bømlo kommune – prosjekt Menneskeretter og menneskeverd
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til Tora Mostrastong seminaret og tildeling av statuetten for 2010 tuftet på kvinnerollen og kvinnen som tradisjonsbærer.
les mer>>P 1295 KODE - Permanenten – heis i vestibyle.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innlemming av heis i vestibyle.
les mer>>P 1294 Småbruket Kroken, v/Rolf Schyberg Andreasen – utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp ved småbruket ”Kroken”.
les mer>>P 1293 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene og malmveien – Sikring
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til sikringsprosjekt ved koboltgruvene og malmveien.


les mer>>P 1292 Kings Bay AS – Amundsen-villaen i Ny-Ålesund - restaurering og tilbakeføring.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaurering og tilbakeføring av Amundsen-villaen i Ny-Ålesund.
les mer>>P 1291 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Vøienvolden Gård – Deteksjons- og slukkeanlegg
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til deteksjons- og slukkeanlegg ved Vøienvolden i Oslo.
les mer>>P 1290 Vinje kommune – Oppgangsaga i Fundlidbekken – vøling (istandsetting)
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til vøling (istandsetting) av Oppgangsaga i Fundlidbekken i Vinje kommune.
les mer>>P 1289 Lahellegrunnen AS/Christiania Roklub - Kongen – rehabilitering av betongkai.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til meromkostninger i forbindelse med fjerning av miljøskadelig stoffer ved rehabilitering av betongkaien ved ”Kongen”.


les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss