1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2649 Mjøsmuseet AS - Tilstandsanalyse av kølbingen ved Kapp Melkefabrikk
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 16.500 til tilstandsanalyse av kølbinge ved Kapp Melkefabrikk
les mer>>P 2651 Rjukanbanen - Kontroll av stål i jernbanebroer
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kontroll av stål i 2 jernbanebroer på Rjukanbanen
les mer>>P 2652 Stift. Glasslåven Granavollen - Vanntåkeanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til vanntåkeanlegg ved Glasslåven på Granavollen
les mer>>P 2653 Saltens Dampskibsselskab AS - Luftsystemer og sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 øremerket sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten
les mer>>P 2655 Eid kommune - Brannsikring av tette trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannsikring av tett trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata
les mer>>P 2656 Frimurerlogene i Mo i Rana - Brannalarmanlegg i Tårnbygget i Mo i Rana
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 88.972 til brannalarmanlegg i det vernede Tårnbygget på Moholmen
les mer>>P 2657 Signe Engenes - Restaurering av Badstoga
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket fjøs og løe på Kallingsheia i Åmli
les mer>>P 2659 Ingolfsland Borettslag - Vestblokka, Sing Sing Storkvart på Rjukan
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 135.575 til 11 klimadører, løasse El 30/35dB
les mer>>P 2660 Stiftelsen Tollerodden - Til fase III, Delprosjekt 7B, restarbeider i 2. etasje, rom 201, 202, 203 og 204
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til fasade III, Delprosjekt 7B, restarbeider i 2. etasje, rom 201, 202, 203 og 204
les mer>>P 2661 Stiftelsen Tollerodden - 10 års service på installerte brannslukningssystem som har vært i drift siden 2005
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til 10 års service på installerte brannslukningssystem som har vært i drift siden 2005
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss