1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2108 Ottar og Irene Stegen - Restaurering av våningshuset
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av våningshuset på Øvste Stegen
les mer>>



P 2107 Andrè Øygard - Restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av 2 bygninger og et stabbur på Rødseter
les mer>>



P 2106 Stavanger maritime museum - Restaurering av museumsfartøyet Wyvern
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket pumper, brannslukkningsopplegg, navigasjon, kommunikasjon, redningsflåter og diverse redningsutstyr for museumsfartøyet Wyvern
les mer>>



P 2104 Stiftelsen Vigsnes Grubeområde - Brannsikring av Administrasjonsbygget Visnes
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannsikring av Administrasjonsbygget på Visnes
les mer>>



P 2103 Lars Kleppe - Restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig grindløe med fjøs i kjeller på Drangevågen
les mer>>



P 2102 Marianne og Andreas Holmen - Utbedring av el. anlegg ved Øvre Vilberg gård
15.05.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring av elektrisk anlegg ved Øvre Vilberg Gård
les mer>>



P 2101 Kvæfjord Kystlag - Restaurering av fiskefartøyet M/K Svenja
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket reparasjon av styrhus på M/K Svenja
les mer>>



P 20 Trondhjems Hospital
30.10.92
... fikk på styremøte 30. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til utbedring av brannsikkerheten i henhold til offentlig pålegg.
les mer>>



P 209 Stiftelsen Rønholt Gård
14.12.99
... fikk innvilget kr. 200.000 til istandsetting av tak og kr. 80.000 til brann- og tyverisikring.
les mer>>



P 2099 Svinøya Rorbuer AS - Fullsprinkling av Svolvær eldste handelsbrygge fra 1828
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til fullsprinkling av Svolværs eldste handelsbrygge fra 1828
les mer>>



Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss