1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2701 Brit Eli Sparby Stuber - Restaurering av låven på Berget
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Låven på Berget
les mer>>P 2702 Solheimsdalen Grendelag - Fornying av elektrisk anelgg ved Tysnes Skolemuseum
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til fornying av elektrisk anlegg ved Tysnes Skolemuseum
les mer>>P 2704 Sunnhordland Museum - Restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 82.900 til restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
les mer>>P 2706 Gamvik Museum - Sikring av kaia
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 49.224 til sikring av kaia ved Gamvik Museum
les mer>>P 2707 Linderud Gård - Vanntåkeanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til vanntåkeanlegg ved Linderud Gård
les mer>>P 2708 Astrid Sveaass - Rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
les mer>>P 2709 Sigurd Kristoffersen - El. arbeid i stabburet på Brårød Gård i Våler i Østfold
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til el. arbeid i stabburet på Brårød i Våler i Østfold
les mer>>P 2714 Ole Erik Berget - Utbedring av trafostasjon til kontorlokale
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utbedring av trafostasjon til kontorlokale
les mer>>P 2715 Skonnerten Svanen - Toktforberedelser
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket budsjettets punkt 1 - Helt nødvendige oppgaver og utgifter for toktforberedelser for sesongen 2016.
les mer>>P 2718 Jorunn Åstrand - Elektrisk installasjon i Sæterhaugen skysstasjon
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk installasjon i Sæterhaugen skyssstasjon
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss